DO NOVÉHO ROKA 2018 VÁM ŽELÁME                                                                                                                                                                 ZDRAVIE, ŠŤASTIE, SPOKOJNOSŤ A ÚSPECHY!

 

ANNATOUR

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA JEDNODŇOVÝ VÝLET

ÚDAJE KLIENTA : Meno a priezvisko, Dátum narodenia, RČ iba v prípade záujmu o cestovné poistenie, Trvalé bydlisko, Kontaktný telefón, E-mail. PRI PRIHLASOVANÍ MENEJ ako 4 osôb, do prázdnej kolónky vpíšte prosím nulu.


www.annatour.sk - www.annatour.eu