Do Nového roka 2017 želáme

všetkým veľa zdravia, šťastia,

spokojnosti v rodinnom

a pracovnom živote.

 

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoločné

stretnutia počas našich výletov

aj v nastupujúcom roku.

 

 

Alena Lešková a kolektív ANNATOUR 


 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA JEDNODŇOVÝ VÝLET

ÚDAJE KLIENTA : Meno a priezvisko, Dátum narodenia, RČ iba v prípade záujmu o cestovné poistenie, Trvalé bydlisko, Kontaktný telefón, E-mail. PRI PRIHLASOVANÍ MENEJ ako 4 osôb, do prázdnej kolónky vpíšte nulu.


www.annatour.sk