AKO SA PRIHLÁSIŤ 

 

 

Vážení klienti a záujemcovia,

 

dovoľujeme si Vám poskytnúť základné informácie o tom, ako postupovať    v prípade, že ste si z našej zaujímavej ponuky vybrali poznávací výlet a chcete sa na neho prihlásiť. POZORNE SI ICH PROSÍM PREČÍTAJTE.

 

TERMÍN  VÝLETU :    

●          pre individuálnych klientov býva uvedený v AKTUÁLNEJ PONUKE

            na tejto web-stránke,

●          organizované skupiny si môžu vybrať termín podľa svojho

            želania.

            

MIESTO odchodu :

●          pre individuálnych turistov sa výlety organizujú iba z Bratislavy.

            Autobus býva podľa možnosti pristavený na Trnavskom mýte

            v Bratislave (na parkovisku pred budovou ISTROPOLIS),

●          organizované skupiny (napr. školské skupiny, firmy, seniori) -

            autobus bude pristavený podľa želania objednávateľa výletu,

●          pre organizované skupiny (školy, firmy) môžeme zabezpečiť výlet

            podľa dohody aj z iného miesta ako Bratislavy, využijúc služby

            miestnych dopravcov.

           V takomto prípade sa sprievodca CR pripojí ku skupine

           v Bratislave.

 

ČAS odchodu :

●          bude každému prihlásenému účastníkovi oznámený e-mailom,

            ktorý uviedol v prihláške na výlet,

●          organizované skupiny (napr. školské skupiny, firmy, seniori)

            podľa želania.

 

CENA VÝLETU :

●         pre individuálnch klientov býva uvedená v AKTUÁLNEJ PONUKE.

           Táto cena platí pre výlety organizované z Bratislavy - pri počte 35

           prihlásených záujemcov. V prípade nižšieho počtu účastníkov môže

           byť jednotková cena vyššia.

●         cena pre individuálnych klientov je rovnaká, bez ohľadu na vek,

●        v cene výletu je započítaná : cena dopravy, sprievodca CR.

          V cene nie je započítané : vstupné do objektov, ktorých návšte-

          va je v programe výletu, dopravné (napr. lanovka, loď), 

          lístok na kultúrne alebo iné predstavenie, občerstvenie, atď.

●         cena pri organizovaných skupinách závisí od miesta odchodu a

           počtu častníkov       

 

TERMÍN PRIHLÁSENIA :

najneskôr dva týždne pred konaním výletu. V prípade individuálnej

dohody aj neskôr. 

 

SPÔSOB  A TERMÍN ÚHRADY :

1.    PLATBA  SA  REALIZUJE  PREVODOM  NA  ÚČET

       najneskôr dva týždne pred konaním výletu, pričom je dôležitý

       dátum pripísania platby na účet.

       ÚDAJE POTREBNÉ K PLATBE :

●     Československá obchodná banka Bratislava

●     Číslo účtu s kódom banky : 4012083665/7500

●     KS = konštantný symbol :   0308                        

●     VS = variabilný symbol : termín konania

        výletu v podobe ddmmrrr - napr.výlet konaný

        dňa 17.06.2017 bude mať VS 17062017).

        Pri realizácii platby uveďte prosím v poznámke Vaše

        meno a priezvisko.Ak hradíte poplatok za viac osôb 

        môžete to urobiť jednou platbou, ale uveďte prosím ich mená.

 

2.    VKLADOM HOTOVOSTI NA VYŠŠIE UVEDENÝ ÚČET

      Odporúčame v prípade krátkosti času.

 

        PLATBA V HOTOVOSTI V DEŇ KONANIA VÝLETU NIE JE MOŽNÁ!!!

        Žiaľ, túto formu platby sme museli na základe veľmi negatívnych skúseností

        z minulosti zrušiť. 

 

MINIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV :

výlet sa uskutoční pri minimálnom počte 35 účastníkov.

 

ZDRAVOTNÉ POISTENIE :

pri vycestovaní do zahraničia (aj 1-dňom resp. kratšom) je nevyhnutné mať so sebou Európsky preukaz zdravotného poistenia. Vydáva ho príslušná zdravotná poisťovňa, v ktorej ste registrovaný. Je to individuálna zodpovednosť každého účastníka.

 

CESTOVNÉ POISTENIE :

nakoľko aj základné lekárske úkony v zahraničí sú cenovo veľmi náročné, odporúčame Vám uzatvoriť cestovné poistenie. Ak ho ešte nemáte uzatvorené inou formou, môžeme ho uzatvoriť v poisťovni GENERALI. Je potrebné, aby ste v prihláške na výlet uviedli, či si želáte uzatvorenie cestovného poistenia a aký druh cestovného poistenia (viď. nižšie) .Ak máte o objednanie cestovného poistenia záujem, je potrebné uviesť aj rodné číslo. V poisťovni GENERALI je možné uzatvoriť cestovné poistenie aj pre klientov nad 70 veku rokov.  

 

Cestovné poistenie – DOVOLENKÁR – Klasik (poistenie liečebných nákladov)

Cestovné poistenie – DOVOLENKÁR – Plus (poistenie liečebných nákladov,

úrazové poistenie, poistenie škody na zdraví a majetku)

Cestovné poistenie – DOVOLENKÁR – Komfort (nad 70 rokov veku)

 

CESTOVNÝ DOKLAD :

pri cestách do štátov Európskej únie postačuje pre vycestovanie platný občiansky preukaz. Samozrejme aj platný cestovný pas. Deti, bez ohľadu na vek,musia mať svoj vlastný cestovný pas. Aj pri krátkodobom vycestovaní z územia Slovenska.

                                                                      

OSOBNÉ ÚDAJE :

sú chránené v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zaslaním prihlášky na zájazd súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. a beriete na vedomie, že tieto údaje sú nevyhnuté na vyplnenie prihlášky na zájazd a môžu byť poskytnuté partnerom za účelom realizácie služieb.

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali oboznámeniu sa s potrebnými informáciami k organizovaniu výletov.  

 

Veríme, že Vás nesklameme a aj Vy sa pripojíte k našim spokojným klientom. Ak Vás to zaujíma, ich názory na naše služby nájdete vľavo - v časti REFERENCIE KLIENTOV.

 

Tešíme sa na Vás.

                                     PhDr. Alena Lešková - ANNATOUR a jej kolektív

 


www.annatour.sk - www.annatour.eu