ANNATOUR

 

Vám ďakuje za celoročnú priazeň a želá všetkým

do Nového roka 2019 všetko naj...

 

Tešíme sa na Vás aj tento rok !!!

 

 

3. - 19.5.2019

Majstovstvá sveta

v hokeji

Slovensko

Bratislava

Košice

Мaskot Majstrovstiev sveta v hokeji 2019 
Меdveď MACEJKO

Аutor : Коlektív Agentúry Wiktor Leo Burnett

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA JEDNODŇOVÝ VÝLET

ÚDAJE KLIENTA : Meno a priezvisko, Dátum narodenia, RČ iba v prípade záujmu o cestovné poistenie, Trvalé bydlisko, Kontaktný telefón, E-mail. PRI PRIHLASOVANÍ MENEJ ako 4 osôb, do prázdnej kolónky vpíšte prosím nulu.


www.annatour.sk - www.annatour.eu