KONTAKTY

   

SZČO :

ANNATOUR - PhDr. Alena Lešková

 

 

Číslo živnostenského registra :

104-25043

 

 

IČO : 

40 961 753

 

 

DIČ :

1046652849

Povolenie

v Rakúsku :

Leskova PhDr. Alena

Dienstleisterregister

 

Telefón  + fax :

+ 421 2 653 15 041

 

 

Mobil :

+ 421 907 852 241

+ 421 910 719 687 (What´s Up + Viber)

 

 

E-mail :

annatour@pobox.sk

 

Internet :   

www.annatour.eu

www.annatour.sk

SKYPE :

alenadd

 

 

Facebook :

ANNATOUR

https://www.facebook.com/ANNATOURslovakia/

 

 

Twitter :

ANNATOUR

 

 

BANKA :

 

Číslo účtu :

Československá obchodná banka Bratislava

4012083665/7500 

IBAN :

BIC (SWIFT) :

SK55 7500 0000 0040 1208 3665

CEKOSKBX

 

 

 


www.annatour.sk - www.annatour.eu