RODIČIA - DÔLEŽITÉ

08.07.2012 16:18

Ako už isto viete dňom 26.6.2012 vstúpilo do platnosti nariadenie EÚ, v súlade s ktorým musia mať deti mladšie ako 5 rokov vlastný cestovný pas.

 

Zápis v pase rodičov od 26.6.2012 NEUZNÁVAJÚ :

 

1.    CYPRUS

2.    ČESKÁ REPUBLIKA

3.    GRÉCKO

4.    HOLANDSKO

5.    LITVA

6.    MALTA

7.    NEMECKO

8.    ŠPANIELSKO

9.    TALIANSKO

 

Niektoré krajiny budú v tejto turistickej sezóne akceptovať zápis dieťaťa vo veku do 5 rokov v cestovnom doklade rodiča – ide o : Bulharsko, Estónsko, Francúzsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko, Veľká Británia.

 

No vo vlastnom záujme Vám odporúčame zistiť si pred cestou podrobnosti o platnosti cestovného dokladu priamo na príslušnom zastupiteľskom úrade krajiny, do ktorej sa chystáte vycestovať. Môžu s priebežne meniť.

 


www.annatour.sk - www.annatour.eu