01 - ADVENT A JEHO PÔVOD

01 - ADVENT A JEHO PÔVOD

je prvá časť takzvaného cirkevného roka rímskokatolíckej cirkvi. Skladá sa zo štyroch adventných nedieľ pred narodením Ježiša Krista. Posledná adventná nedeľa sa môže prekrývať aj so Štedrým dňom.

V súčasnosti sa často chápe „komerčne“, no má to byť predovšetkým obdobie oddychu a duchovnej prípravy na Vianoce. Slovo advent pochádza z gréckeho slova epifaneia = zjavenie, ktoré označovalo príchod božstva alebo návštevu kráľa. Jeho začiatky siahajú až do 4.st., kedy bol rozdelený až na šesť adventných nedieľ. Rozdelenie adventu na 4 týždne stanovil až rímsky pápež Gregor Veľký.

Advent sa začína prvou adventnou nedeľou, ktorá môže pripadnúť na ktorýkoľvek deň medzi 27. novembrom a 3. decembrom, tento deň je zároveň začiatkom cirkevného roka. Toto obdobie môže trvať 22 až 28 dní a končí sa po západe slnka na Štedrý deň. V roku 2021 pripadá 1.adventná nedeľa na 28. november a posledná na  19.december.

V slovenskej ľudovej kultúre mal advent magický charakter. Tradovalo sa, že nadprirodzené sily môžu pozitívne alebo negatívne ovplyvniť budúcnosť človeka. S tým súviseli aj rôzne povery a obyčaje : veštenie, vinšovanie... Bolo to aj obdobie spojené s rôznymi domácimi prácami : páranie peria, pradenie, tkanie a predovšetkým dôkladné upratanie celej domácnosti, vrátane bielenia fasád domov.


www.annatour.sk - www.annatour.eu