02 - STRETNUTIE S KRÁSAVICOU NA DUNAJI

02 - STRETNUTIE S KRÁSAVICOU NA DUNAJI

Dva varianty prehliadky :

PEŠIA                                                                                                                                                                                                                            AUTOBUSOVÁ + PEŠIA (ak máte vlastný autobus)

 

Naše stretnutie s Bratislavou začneme ako sa hovorí z vtáčej  perspektívy -   z najvýznamnejšej historickej pamiatky mesta - Bratislavského hradu. Postavili ho naši predkovia na významnom strategickom mieste, aby chránil toto územie. Počas prehliadky sa dozviete veľa zaujímavostí z jeho histórie i súčasnosti.  

Ak sa rozhodnete objednať exkurziu na 1.septembra, tak sa budete môcť poprechádzať zrekonštruovanými sálami, slúžiacimi štátnej reprezentácii. Táto možnosť je žiaľ iba jeden deň v roku.

 

V druhej časti exkurzie sa „zoznámite“PERLIČKAMI DUNAJSKEJ PRINCEZNY :  

Konkatedrála sv. Martina – miesto korunovácií uhorských panovníkov, Stará radnica – dnes Mestské múzeum, Primaciálny palác – bývalé zimné sídlo uhorských arcibiskupov s obrazovou galériou, Michalská brána – „ukrývajúca“ historické zbrane, Akademia Istropolitana – prvá univerzita na Slovensku, budova Uhorskej kráľovskej komory, najstarší bratislavský katolícky kostol – Kostol františkánov,  Kostol jezuitov, atď.

A to ešte nie je všetko. Dozviete sa veľa zaujímavostí aj o slávnych bratislavských rodákoch, ale aj o nemenej slávnych návštevníkoch nášho mesta.

 

Trvanie exkurzie :       2,5 hodiny

 

HODINA ZAČIATKU EXKURZIE, MIESTO STRETNUTIA A CENA DOHODOU. 

(uveďte ich prosím v nižšie pripojenej objednávke)

 

 

Exkurziu môžete doplniť návštevou :

1.    Galéria mesta Bratislavy v Primaciálnom paláci s veľmi vzácnymi gobelínmi

2.    Mestské múzeum so zaujímavou historickou expozíciou a expozíciou feudálnej

        justície, spätou aj s bratislavskými bosorkami

3.    Michalská brána – stredoveké zbrane

4.    Historických hodín v „Dome u dobrého pastiera“

 

 

OBJEDNÁVKA – Stretnutie s krásavicou na Dunaji


www.annatour.sk - www.annatour.eu