04 - BRATISLAVSKÉ PEVNOSTI

04 - BRATISLAVSKÉ PEVNOSTI

AUTOBUSOVÁ + PEŠIA (ak máte vlastný autobus)

 

Na území nášho hlavného mesta sú dva hrady – národné kultúrne pamiatky, ktoré vždy zohrávali v jeho histórii významnú úlohu. Počas tejto vychádzky budete mať možnosť zoznámiť sa s nimi bližšie.

Steny BRATISLAVSKÉHO HRADU  toho „videli" v minulosti i súčasnosti skutočne veľa. Stretli sa tu európski rytieri smerujúci do Jeruzalema počas III. križiackej výpravy, konali sa tu zásnuby českého a rakúskeho kráľa Přemysla Otakara II. s mladučkou Kunhutou. Veľký záujem vyvolal prvý živý slon -  dar panovníkovi Ferdinandovi I. Na hrade prežili 16 šťastných rokov aj „zakladatelia“ viedenskej Galérie Albertina – Mária Kristína a Albert Sasko-Tešínsky. A zaujímavá je i jeho novšia história. V októbri 1968 tu prezident Ludvík Svoboda podpísal zákon o československej federácii. Najnovšou „historickou zaujímavosťou“, ktorú máme ešte v čerstvej pamäti bolo stretnutie prezidentov a predsedov vlád štátov EÚ v septembri 2016.

Nemenej zaujímavú históriu má i hrad DEVÍN. Je to najstarší hrad na Slovensku, ktorý sa spomína v r. 864 vo Fuldských letopisoch pod pekným menom “Dowina” – v dnešnej slovenčine “dievča”. Bol svedkom našej najstaršej slovanskej histórie. Historici predpokladajú, že ho osobne navštívili aj vierozvestci Cyril a Metod počas svojej cesty na územie Veľkej Moravy. Neskôr sa Devín stal významnou pevnosťou, chrániacou severnú hranicu Uhorska. Jeho “slávu” narušili vojská “mocibažného” Napoleona Bonaparta. Spolu s blízkym hradom Hainburg ho na ústupe “vyhodili do povetria”. Dnes sa tu môžete v múzeu zoznámiť s keltskou, rímskou I slovanskou minulosťou tohto územia…

 

Trvanie exkurzie :       4 hodiny

 

HODINA ZAČIATKU EXKURZIE, MIESTO STRETNUTIA A CENA DOHODOU. 

(uveďte ich prosím v nižšie pripojenej objednávke)

 

 

OBJEDNÁVKA - Bratislavské pevnosti


www.annatour.sk - www.annatour.eu