05 - KORUNOVAČNÁ BRATISLAVA

05 - KORUNOVAČNÁ BRATISLAVA

PEŠIA PREHLIADKA

 

Bratislava bola po bitke pri Moháči v 1.polovici 16.storočia vyše 250 rokov hlavným mestom Uhorska a následne aj mestom, v ktorom boli od roku 1563 do roku 1830 korunovaní uhorskí panovníci. Miestom korunovácie bol najvýznamnejší katolícky chrám mesta - dnešná Konkatedrála sv. Martina. Jej steny boli svedkami korunovácie 11 uhorských kráľov a ich 8 manželiek. Najslávnejšou z nich bola korunovácia cisárovny Márie Terézie v roku 1741. Počas víkendu okolo výročia jej korunovácie (25.6.) býva každoročne mesto a jeho návštevníci svedkami rekonštrukcie korunovácie. Je to jednoducho veľká atrakcia pre malých i veľkých...

Počas tejto špeciálnej exkurzie sa prejdete po „Korunovačnej ceste“, ktorou prešli panovníci spolu so svojimi „dvoranmi“. Navštívite ďalšie tri oficiálne miesta späté s každou korunováciou uhorského kráľa. Druhá časť korunovácia – „Pasovanie na rytierov Zlatej ostrohy“ - sa konala v Kostole františkánov, treťou bola „Prísaha vernosti Uhorskej krajine“ na dnešnom Námestí SNP pred Kostolom milosrdných bratov. A tá posledná, nás privedie na dnešné Štúrovo námestie. Počas korunovácie vyšiel panovník na umelo vytvorený "Korunovačný kopec" (z prstí zeme z celého Uhorska), a „Prisahal s mečom v ruke, že bude brániť Uhorsko pred nepriateľmi".

 

Trvanie exkurzie :       2 hodiny

 

HODINA ZAČIATKU EXKURZIE, MIESTO STRETNUTIA A CENA DOHODOU. 

(uveďte ich prosím v nižšie pripojenej objednávke)

 

 

OBJEDNÁVKA - Korunovačná Bratislava


www.annatour.sk - www.annatour.eu