05 - ĽUDOVÉ ZVYKY POČAS ADVENTU

05 - ĽUDOVÉ ZVYKY POČAS ADVENTU

Ondrej (30. november) – v minulosti si počas tohto dňa nechávali slobodné dievčatá „veštiť". Chceli vedieť kedy sa vydajú a aké povolanie bude mať ich nastávajúci. Zvykom bolo aj hrabanie dna potoka alebo liatie olova.

Barbora (4. december) – počas tohto dňa sa trhali vetvičky z ovocných stromov (tzv. barborky)  a ak do Vianoc pekne rozkvitli, znamenalo to, že sa dievča do roka vydá.

Mikuláš (6. december) – na Mikuláša sa „udomácnil“ zvyk, že dobré deti dostávajú potajme od Mikuláša sladkosti, a tie neposlúchajúce naopak uhlie alebo štrk. Deti si mali dať večer do okna vyčistené čižmy alebo topánky a ráno si v nich našli odmenu alebo „trest“. Mikuláš bol však skutočný človek, ktorý sa narodil v r. 250 v bohatej rodine. Neskôr sa stal biskupom a celý svoj majetok rozdal ľuďom v núdzi...

Lucia (13. december) – podľa slovenských povestí bola Lucia najväčšou bosorkou. Podľa nich ju ľudia chceli upáliť, no nestalo sa tak, vždy prežila. Deň pred Luciou zvykli ľudia jesť cesnak, lebo verili, že ich ochráni pred zlými duchmi. V minulosti ľudia od Lucie až do Vianoc vymetali každú izbu v dome či dokonca aj stajne metličkou a kropili ich svätenou vodou. Dodnes sa ľudia držia príslovia: „Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc“.


www.annatour.sk - www.annatour.eu