BRNO - SLAVKOV PRI BRNE

BRNO - SLAVKOV PRI BRNE

ZA KRÁSAMI METROPOLY JUŽNEJ MORAVY

 

BRNO

Metropola Južnej Moravy – Brno má veľmi zaujímavú históriu. Celé stáročia súperilo s Olomoucom. Prvú osadu na brehu riečky Svratka vybudovali starí Slovania. Už v 11. storočí tu stál prvý přemyslovský hrad. Přemyslovci v meste razili mince tzv. brnenské denáre, čo tiež svedčí o významnom postavení Brna v rámci českého kráľovstva. Prvá písomná zmienka o Brne je z r. 1091 v Kosmovej kronike. Mesto vďaka svojej polohe sa v priebehu storočí rozvinulo v obchodné a remeselné centrum. Tento svoj charakter si zachovalo dodnes. Už viacero desaťročí je miestom konania medzinárodných „Brnenských výstavných trhov“, sídli tu aj viacero významných podnikov. Súčasne je aj centrom vzdelanosti. V súčasnosti tu sídli 12 vysokých škôl s 30 fakultami. Mesto sa v minulosti preslávilo, ak to možno tak povedať, aj vojensky. V 15. storočí odolalo husitom, v 17. storočí dva razy útokom Švédov počas tzv. 30-ročnej vojny. Dobyť sa ho nepodarilo ani pruskému kráľovi Fridrichovi II. Veľkému, ktorý súperil o trón s Máriou Teréziou. Hoci v 19. storočí bolo veľa historických budov asanovaných z dôvodu novej výstavby (v histórii asi nič nové), dodnes je čo v centre mesta obdivovať : Stará a Nová radnica, kapucínsky kláštor a kostol s kryptou, paláce a kostoly. Najcennejšou zachovanou pamiatkou na Petrove je gotický dóm sv. Petra a Pavla, ale aj barokové rezidencie kanonikov i biskupský palác. Nad mestom sa hrdo vypína hrad – pevnosť Špilberk, ktorá bola v 17. storočí prebudovaná na obávané väzenie s kazematami. Trpeli tú mnohí politickí väzni - odporcovia Habsburgovcov i nacistov, ale aj ťažkí zločinci.V Brne sa nachádza aj Vila Tugendhat z 30-tych rokov 20. storočia, ktorá bola vďaka svojej modernej architektúre zaradená do zoznamu svetových pamiatok UNESCO.

 

SLAVKOV PRI BRNE

Prvá písomná zbierka o tomto mestečku pochádza z r. 1237, kedy kráľ Václav I. daroval túto osadu spolu s ďalšími Rádu nemeckých rytierov. Panstvo malo veľa majiteľov, no najvýznamejším bol asi rod Kounicocov, ktorý ho ovládali viac ako 400 rokov. Hoci mestečko malo na svoju dobu zaujímavé postavenie, do európskej histórie sa dostalo vďaka tzv.“Bitke troch cisárov“, ktorá sa konala niekoľko kilometrov západne od neho dňa 2.12.1805. Stretli sa v nej vojská Francúzska - Napoleona Bonaparta na jednej strane a vojská spojencov - Rakúska s cisárom Františkom I. Habsburgským a Ruska na čele s cárom Alexandrom I. a veliteľom M.I.Kutuzo-vom. Víťazstvo Napoleona malo veľký vplyv na usporiadaní štátov vo vtedajšej strednej Európe – najmä v rímsko-nemeckej ríši. V bitke zahynulo 27 000 vojakov, na počesť ktorých je na Prateckom kopci postavená „Mohyla mieru“.

 

TERMÍN :        1 - dňový výlet               

                        Brno - po celý rok

                        Slavkov u Brna - v sezónnom období - apríl - október                           

                        ucelené kolektívy termíny podľa želania 

 

Zájazd pre ucelené kolektívy – školy, firmy, seniori

                      rodiny s deťmi, starých rodičov s vnúčatami

                      individuálnych turistov, single     

               

PROGRAM :

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do Slavkova pri Brne. Prehliadka pamätníka Mohyla mieru pri Slavkove. Následne presun do juhomoravskej metropoly.

Po príchode do Brna prehliadka historických pamiatok v centre mesta a hradu Špilberk.

Osobné voľno.  Predpokladaný príchod vo večerných hodinách.

 

PROGRAM ZÁJAZDU PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY (firmy, školy...)

Vám môžeme upraviť alebo doplniť podľa Vášho želania.

 

V cene zájazdu je zahrnuté :

Doprava luxusným autobusom, 1 x ubytovanie v 2-posteľových izbách s raňajkami, sprievodca

  

V cene zájazdu nie je zahrnuté :

cestovné poistenie, vstupy do objektov

 

Cestovné poistenie :

Pri ceste do zahraničia, aj krátkodobej, Vám odporúčame mať so sebou

Európsky preukaz zdravotného poistenia (vydáva ho príslušná zdravotná

poisťovňa). Súčasne odporúčame uzatvoriť cestovné poistenie do zahraničia.

V prípade potreby (úraz, nehoda alebo iné zdravotné problémy), ak by ste

museli navštíviť lekára, vznikli by Vám vysoké náklady. Cena zdravotných

úkonov je v zahraničí oveľa vyššia ako u nás.

 

Fotogaléria: BRNO - SLAVKOV PRI BRNE

Záznamy: 1 - 6 zo 6

www.annatour.sk - www.annatour.eu