BUCHLOVICE - BUCHLOV - VELEHRAD

BUCHLOVICE  -  BUCHLOV  -  VELEHRAD

ZÁMOK BUCHLOVICE

Zámok Buchlovice patrí k najvýznamnejším barokovým šľachtickým sídlam v Čechách. Dal ho postaviť r. 1707 gróf Ján Dietrich z Petřvaldu ako dar svojej manželke. Keďže bola talianskeho pôvodu, chcel aby jej zámok pripomínal domovinu. Bol postavený v štýle tzv. „villa rustica“. Význam zámku stúpol začiatkom 20. storočia, kedy jeho majiteľ Leopold Berchtold – diplomat Rakúsko-Uhorskej monarchie pôsobiaci v Londýne, Paríži a Petrohrade sa pričinil o zorganizovanie stretnutia rakúskeho a ruského ministra zahraničných vecí o rozdelení moci na Balkáne a anexii Bosny a Hercegoviny Rakúskom v jeho komnatách (r. 1908). V r. 1912 bol Leopold Berchtold vymenovaný za posledného ministra zahraničných vecí Rakúsko-Uhorska, a tak sa následne konali na zámku ďalšie stretnutia, počas ktorých politici rozhodovali o budúcnosti Európy. Počas prehliadky zámku uvidíte 17 miestností – Strieborná sála, rodinná galéria, salla terena, hudobná sála, jedáleň, pracovňa... s veľmi cennými zbierkami. Okolo zámku bola vybudovaná krásna baroková záhrada so sochárskou výzdobou, ktorá má rozloha 20 ha a patrí k najkrajším u našich susedov. Všade sa môžete stretnúť s pávmi, ktoré boli i v erbe zakladateľov zámku – rodu Petřvaldovcov.

 

HRAD BUCHLOV 

Pôvodný kráľovský hrad Buchlov sa vypína v pohorí Chřiby nad mestečkom Buchlovice. Pochádza z prvej polovice 13. storočia. Mal slúžiť ako strategická obranná pevnosť a stredisko súdnej právomoci tzv. loveckého práva. Králi ho však v priebehu stáročí dávali často do zálohu svojim veriteľom z rôznych moravských šľachtických rodov. Majitelia ho v prvej tretine 19. storočia premenili na rodinné múzeum prístupné verejnosti, čo prispelo k tomu, že hrad sa zachoval vo svojej pôvodnej podobe – spájajú sa v ňom prvky gotiky a renesancie. Na hrade môžu návštevníci obdivovať pôvodné zaradenie, zbrojnicu  a bohatú prírodovedeckú zbierku botanika a cestovateľa Fridricha Berchtolda s knižnicou. Krásny je výhľad z 35 m vysokej hradnej veže na okolitú krajinu Hostýnskych vrchov, Bielych Karpát a Dolnomoravský úval. Asi jeden kilometer od hradu (na kopci Modla) sa nachádza ranobaroková Kaplnka sv. Barbory, ktorá chráni hrobku majiteľov rodu Berchtoldovcov.

 

VELEHRAD 

Obec Velehrad sa nachádza v jednom z najmalebnejších kútov Slovácka. V ľudovej tradícii sa stotožňuje s hlavným strediskom Veľkej Moravy – Veligradom. Velehrad je aj v súčasnosti významným duchovným centrom. Patrí medzi najvýznamnejšie pútnické miesta v Čechách. Každoročne sa tu dňa 5. júla koná „Národná púť“, na počesť prvých vierozvestcov Cyrila a Metoda. Počiatky súčasného Velehradu sa spájajú so založením prvého kláštora cisterciánov na Morave začiatkom 13.storočia, ktorý v r. 1890 získali jezuiti. Jeho súčasťou je bazilika Nanebovzatia Panny Márie a svätého Cyrila a Metoda, vysvätená v r. 1228. Pápež Pius XI. jej udelil titul „basilika minor“. V súčasnosti na Velehrade pôsobia tri katolícke rády : jezuiti, kongregácia sestier sv. Cyrila a Metoda a Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa.V roku 1990 bol kláštor vrátený jezuitom. V apríli toho istého roka ho navštívil osobne pápež Ján Pavol II. Označil Velehrad oficiálne ako most medzi Východom a Západom. Na počesť jeho návštevy bol na nádvorí pred bazilikou vztýčený veľký kríž so znakom Jána Pavla II.

 

TERMÍN :       1 - dňový výlet -  apríl až október

                       ucelené kolektívy termíny podľa želania

                       v apríli až októbri

 

Zájazd pre :   ucelené kolektívy - firmy, školy, seniori...

                       rodiny s deťmi, starých rodičov s vnúčatami

                       individuálnych turistov, single

  

PROGRAM : 

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do mestečka Buchlovice na južnej Morave. 

Po príchode prehliadka zámku Buchlovice a zámockého parku.

Po prehliadke zámku Buchlovice presun do hradu Buchlov. Prehliadka interiéru hradu.  

Následne odchod do pútnického Velehradu – prehliadka baziliky Nanebovstúpenia Panny Márie a svätého Cyrila a Metoda. Osobné voľno.

Predpokladaný príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.

         

PROGRAM ZÁJAZDU PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY (firmy, školy...)

Vám môžeme upraviť alebo doplniť podľa Vášho želania.

 

V cene zájazdu je zahrnuté :

Doprava luxusným autobusom, sprievodca

 

V cene zájazdu nie je zahrnuté :

Cestovné poistenie, vstupy do zámkov, ochutnávka vína 

 

Cestovné poistenie :

Pri ceste do zahraničia, aj krátkodobej, Vám odporúčame mať so sebou

Európsky preukaz zdravotného poistenia (vydáva ho príslušná zdravotná

poisťovňa). Súčasne odporúčame uzatvoriť cestovné poistenie do zahraničia.

V prípade potreby (úraz, nehoda alebo iné zdravotné problémy), ak by ste

museli navštíviť lekára, vznikli by Vám vysoké náklady. Cena zdravotných

úkonov je v zahraničí oveľa vyššia ako u nás.

 

 

 

Fotogaléria: BUCHLOVICE - BUCHLOV - VELEHRAD

Záznamy: 1 - 6 zo 6

www.annatour.sk - www.annatour.eu