ČESKO - BRNO - SLAVKOV PRI BRNE

ČESKO  -  BRNO  -  SLAVKOV  PRI  BRNE

BRNO 

Juhomoravská metropola Brno je druhým najväčším mestom v Česku. Má veľmi zaujímajú minulosť. Toto územie bolo osídlené už pred stotisíc rokmi. Iba 35 km od mesta sa našla preslávená praveká „Vestonická Venuša“. Prvú osadu na brehu Svratky založili Slovania pod názvom  Brno. V Brnenskom dialekte tzv. hantecu ho prezývajú Brnisko alebo Bryncl. V starej časti mesta na Petrove stál už v 11. storočí přemyslovský hrad. O významnom postavení Brna v tomto období svedčí aj to, že Přemyslovci tu razili mince, tzv. brnenské denáre. Prvý raz sa spomína v tzv. Kosmovej kronike v r. 1091. V stredoveku bolo spolu s Olomoucom, najvýznamnej-ším moravským mestom. Mesto sa preslávilo aj vojensky. Odolalo útokom husitov a v 17. storočí odolalo dva razy aj Švédom v období tzv. 30-ročnej vojny. Mesto sa nepodarilo dobyť aj pruskému kráľovi Fridrichovi II. Veľkému v r.1742. Bez boja sa tu dva razy usídlili vojská Napoleona Bonaparta, ktorý tu sám niekoľko ráz prenocoval. V meste sa zachovalo veľa historických a architektonických pamiatok, hoci v 19. storočí bolo v meste asanovaných vyše 240 budov – napr. Stará a Nová radnica, kapucínsky kláštor a kostol s kryptou, paláce a kostoly. Najcennejšou zachovanou pamiatkou na Petrove je gotický dóm sv. Petra a Pavla, ale aj barokové rezidencie kanonikov i biskupský palác. Mesto bohatlo, a tak na svoju ochranu vybudovalo dvojité mestské opevnenie a hrad – historický Špilberk. Pevnosť bola prebudovaná na obávané väzenie s kazematami, kde trpeli a zomierali odporcovia Habsburgovcov i nacistov, ale aj ťažkí zločinci. Z novej architektúry je pozoruhodná Vila Tugendhat z 30-tych rokov 20.st. – bola v r. 2001 zaradená do zoznamu svetových pamiatok UNESCO. V Brne pôsobili aj svetoznáme osobnosti vedy a kultúry : V. Kaplan – vynálezca turbíny, J.G.Mendel – zakladateľ modernej teórie dedičnosti a hudobný skladateľ L. Janáček.

 

SLAVKOV PRI BRNE

Toto mestečko neďaleko Brna asi poznáte z hodín dejepisu. Možno si spomeniete, že sa tu v roku 1805 konala tzv. bitka „troch cisárov“. Na jednej strane stáli francúzske vojská Napoleona Bonaparta. A na druhej strane spojené vojská Rakúska – cisára Františka I. Habsburgského a Ruska ma čele s cárom Alexandrom I. a legendárnym veliteľom M.I.Kutuzovom. Cisár Napoleon Bonaparte mal svoje veliteľské stanovisko na kopci Žuráň. Vrchol tohto kopca s pamätníkom je dnes výsostným územím Francúzska. Víťazom v tejto bitke bolo Napoleonovské Francúzsko, a tak táto skutočnosť mala vplyv aj na usporiadaní štátov vo vtedajšej strednej Európe – najmä v rímsko-nemeckej ríši. S touto bitkou sa navždy spája aj naše hlavné mesto – Bratislava. Iba málokto z Bratislavčanov vie, že práve u nás  v Primaciálnom paláci 25.12.1805 podpísali mierovú zmluvu medzi Francúzskom a Rakúskom. V dejinách sa spomína ako „Pressburgský mier“. V bitke pri Slavkove zahynulo 27 000 spojeneckých vojakov. Na Francúzskej strane boli straty na životoch nižšie - 800 vojakov. Na počesť padlým bola v r. 1923 postavená na Prateckom kopci „Mohyla mieru“. Je to 26 m vysoká štvorcová budova so 4 ženskými sochami, ktoré symbolizujú : Francúzsko, Rakúsko, Rusko a Moravu. Vo vnútri je malá kaplnka. Pri pamätníku bolo otvorené múzeum.

 

PROGRAM :     

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách na miesto tzv. „Bitky troch cisárov“ pri Slavkove u Brna. Prehliadka pomníka „Mohyla mieru“ na Prateckom kopci. Následne pokračovanie v ceste do Brna. Prehliadka historického centra mesta a hradu Špilberk. Osobné voľno.. Predpokladaný príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.


www.annatour.sk - www.annatour.eu