ČESKO - JUŽNÉ ČECHY

ČESKO  -  JUŽNÉ  ČECHY

ČESKÝ KRUMLOV

Historické jadro tohto juhočeského mestečka bolo v roku 1992 zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Keď ho navštívite, nebudete sa tomu vôbec čudovať. Zachovalo sa tu veľa gotických, renesančných a barokových pamiatok – napríklad : stará radnica, kostoly a kláštory, jezuitský seminár, zbrojnica i pivovar. Český Krumlov rozdelila rieka Vltava na dve časti – na samotné centrum na jednom brehu a rozsiahly hradný areál s podhradím – „Latrán“ na druhom brehu. S historickým centrom ho spája originálny drevený most. Hrad sa skladá z dvoch častí a je to po Pražskom hrade druhý najväčší hradný komplex v Čechách.  V meste možno obdivovať aj čiastočne zachované mestské opevnenie s bránou.

 

HOLAŠOVICE

Dnešnému „modernému“ mestskému človekovi sa už ani nesníva ako žili ľudia pred sto rokmi na vidieku, kedy si všetko museli dopestovať a dorobiť vlastnými rukami. Stáročné skúsenosti pretavili do svojho každodenného života – do architektúry a pracovných postupov. Dokladom života našich predkov je obec Holašovice v južných Čechách, kde si vážili ich „odkaz“ a zachovali ho. Možno tušili, že to bude pre mladú generáciu zaujímavé. Vidiecka pamiatková rezervácia bola v novembri 2010 zaradená do svetového zoznamu pamiatok UNESCO. A tak si tu návštevníci môžu prehliadnuť komplex domov a budov tzv. vidieckeho baroka (selského baroka) zo 70-tych rokov 19. storočia. Tvorí ho 23 pamiatkovo chránených výstavných usadlostí s celkovým počtom 120 budov (domy, hospodárske budovy, sýpky, originálne brány).

 

ČESKÉ BUDEJOVICE

Z hodín dejepisu poznáte meno významného českého kráľa Přemysla Otakara II. Bol to práve on, čo sa pričinil o založenie tohto mesta, ležiaceho na sútoku riek Vltava a Malše. Jeho život skončil na Moravskom poli, ktoré nie je ďaleko od Bratislavy. Keď udelil mestu právo varenia piva, isto ani netušil, aký to bude mať „historický dopad“. Určite by sa dnes čudoval, ako sa rozrástol tento „pivný“ priemysel. Mesto bohatlo z ťažby striebra a neskôr i exportu piva. Jeho bohatstvo dokumentujú dodnes zachované objekty. Prevažne sa nachádzajú na centrálnom mestskom námestí, ktoré patrí medzi najväčšie v Európe. Možno tu obdivovať : starú radnicu, biskupské sídlo, kostol z 13. storočia, Samsonovu fontánu z r. 1727... Dominantou námestia je tzv. Čierna veža s úctyhodnou výškou 72 m. Hradec Králové má ešte jednu prioritu. Začiatkom 19. storočia z neho viedla prvá konská železnica v Európe. Cieľovou stanicou bol rakúsky Linz.

 

ZÁMOK HLUBOKÁ

Tento zámok je jedným z najkrajších nielen v Česku, ale určite aj v „blízkom okolí“. Poznáme ho z filmov i pohľadníc. Prebývala na ňom nejedna filmová princezna. Zámok získal dnešnú podobu v 19. storočí, kedy ho majitelia – významný český rod Schwarzenbergovcov prestaval v duchu anglickej tudorovskej gotiky. Za vzor architektovi slúžil kráľovský zámok Windsor. Interiér zámku ukrýva cenné zbierky obrazov, gobelínov, porcelánu, delfskej keramiky, českého a benátskeho skla, ako aj stredovekých zbraní. Veľmi cenná je zámocká knižnica. Zámok obklopuje anglický park so sochárskou výzdobou.

 

TÁBOR

Keď sa povie husiti, možno si spomeniete na hodiny dejepisu a možno si spomeniete aj na juhočeské mesto Tábor. Založili ho práve husiti v r. 1420. Verili, že sa im v ňom podarí vytvoriť spoločnosť rovnocenných obyvateľov. Meno dali mestu podľa biblickej hory Thabor pri Nazarete v dnešnom Izraeli. Dodnes sa tu zachovali významné historické a architektonické pamiatky – najmä z obdobia gotiky a renesancie. Zaujímavá je sústava podzemných chodieb pod hlavným námestím. Atrakciou je aj prechádzka po brehu najstaršieho rybníka v Česku – rybníka „Jordán“ z r. 1492. "Mesto dalo meno" aj 19,5 km širokému kráteru na Marse.

 

TERMÍN :         podľa želania – dvojdňový alebo trojdňový   

                       (možno ho doplniť o ďalšie lokality)

 

PROGRAM :     

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do Českého Krumlova. Po príchode do mesta pešia prehliadka historického centra Českého Krumlova. Následne presun do Holašovíc – prehliadka vidieckeho sídla – pamiatky UNESCO. Presun do Českých Budejovíc – ubytovanie a večerná prechádzka historickým jadrom. Na druhý deň návšteva a prehliadka romantického zámku Hluboká. Presun do „husitského“ Tábora – exkurzia po historickom centre. Predpokladaný príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.

 


www.annatour.sk - www.annatour.eu