ČESKO - LEDNICE - VALTICE - MIKULOV

ČESKO  -  LEDNICE  -  VALTICE  -  MIKULOV

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL

Zámky Lednice a Valtice, spolu s rozľahlým zámockým parkom, tvoria veľmi pekný a zaujímavý komplex, ktorý bol v r. 1996 ocenený zaradením do zoznamu svetových pamiatok UNESCO. Lednicko-Valtické panstvo patrilo najbohatšiemu šľachtickému rodu v Čechách – Lichtensteinovcom od r. 1249 až do roku 1945, t.j. takmer 700 rokov.

 

LEDNICE

Zámok patrí medzi najnavštevovanejšie zámky v Čechách. Keď ho navštívite,  pochopíte prečo. Lichtensteinovci si tu vybudovali prekrásne letné sídlo, ktoré fascinuje svojím prepychom dodnes. Boli tu „technické vymoženosti“ – kúrenie, mramorové kúpeľne, ktoré vo svojej dobe ešte neboli samozrejmosťou. Zámok prestavali do dnešnej podoby v  polovici 19. storočia v duchu anglickej tudorovskej gotiky. Architektovi Jurajovi Wingelmüllerovi .sa podarilo s citom skĺbiť reprezentačné sídlo s okolitou prírodou, a tak vzniklo vrcholné dielo romantickej architektúry. Najstaršou zachovanou budovou je zámocká jazdiareň zo 17. storočia. A tak máme čo obdivovať dodnes. Interiér zámku môžete spoznať v troch samostatných prehliadkových okruhoch. Prvý vás zavedie do reprezentačných sál na 1. poschodí. Druhý vedie do obytných priestorov kniežacej rodiny Lichtensteinovcov a tretí Vám predstaví obrazovú galériu. Najvzácnejšie na zámku sú : drevené schodisko v knižnici – vyrezané z jedného kusu dreva, africký a čínsky kabinet s trofejami z ciest po Afrike a Ázii, vyrezávané kazetové stropy, obrazová galéria. V parku Vás očaria romantické stavby Josefa Hardmutha : 60 m vysoký minaret a Jánov hrad – pseudogotická napodobenina zrúcaniny hradu. Zaujímavý je aj 93 m dlhý zámocký skleník.

 

VALTICE

Dominantou tohto odpradávna vinohradníckeho mestečka je prekrásny barokový zámok, ktorý sa nachádza na miernom návrší. bol prestavaný v 18. storočí z pôvodného stredovekého hradu. Projektantom bol významný architekt Fischer z Erlachu.  V zámku môžu návštevníci obdivovať cenné štýlové barokové a rokokové zariadenie. Zámok Valtice patrí k najrozsiahlejším svetským barokovým stavbám v Česku. Do roku 1945 bol rodovým sídlom Lichtenstenovcov,. Na zámku môžete navštíviť zámockú kaplnku s prekrásnou výzdobou a vynikajúcou akustikou. Zaujímavá je mramorová jedálenská sála a španielska koniareň..

 

MIKULOV

Pôvodná trhová osada z 12. storočia sa vyvinula v stredoveké mestečko s bohatou vinohradníckou tradíciou, ktorá sa zachovala dodnes. Dominantou Mikulova je impozantný barokový zámok, stojaci na skalnom útese nad mestom. V stredoveku strážil moravsko-rakúsku hranicu. Jednou z najstarších častí zámku je Hlavná veža, pochádzajúca zo 14. storočia, kde zriadili hradnú kaplnku. Majiteľmi hradu boli dva významné šľachtické rody – najprv Lichtensteinovci a neskôr Dietrichovci. Práve František Serafín z Ditrichsteina - kardinál a olomoucký biskup - dal prestavať kamennú pevnosť na prelome 16. a 17. storočia na reprezentatívne renesančné sídlo. V tomto období boli postavené najkrajšie priestory zámku – sála predkov a budova zámockého divadla na 1. nádvorí (dnes sídlo zámockej knižnice). V jeho reprezentatívnych priestoroch boli po bitke pri Slavkove dohodnuté dňa 2.12.1805 predbežné podmienky mieru medzi Francúzskom a Rakúskom. A práve táto udalosť spája Mikulov s Bratislavou. Mierová zmluva bolo následne podpísaná v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca dňa 26.12.1805 a vstúpila do histórie pod názvom „Bratislavský mier“. Zámok má za sebou „pohnutú“ históriu. Dva razy vyhorel. Prvý raz v roku 1719 a druhý raz v roku 1945. Vďaka nadšencom ho obnovili a dnes je sídlom regionálneho múzea. Návštevníci sa počas prehliadky oboznámia s tradíciou moravského vinárstva a vinohradníctva. Môžu obdivovať zbierku historických vinárskych lisov. No asi najzaujíma-vejší je unikátny obrovský drevený sud z r. 1643 na desiatkové víno – vraj najväčší na svete - s obje-mom 1 014 hl, v ktorom podľa legendy hrávala aj zámocká kapela.

 

TERMÍN :         podľa želania - jednodňový  

 

PROGRAM :     

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do Lednicko-Valtického areálu. Po príchode prehliadka zámku Lednice a zámockého parku. V prípade záujmu je možné navštíviť umelú jaskyňu tzv. Grottu v lednickom podzemí, vytvorenú v 17. storočí. Na ploche 90 m² sa nachádza výstava strašidiel, čertov a „raráškov“. Alebo originálny minaret v zámockom parku, odkiaľ vidieť zámocký areál ako na dlani. Následne návšteva vonkajšieho areálu Valtického zámku. Popoludní návšteva Mikulova – prehliadka mestečka a zámku – vinohradnícka expozícia. Predpokladaný príchod do Bratislavy vo večerných hodinách


www.annatour.sk - www.annatour.eu