ČESKO - TŘEBÍČ - TELČ

ČESKO - TŘEBÍČ - TELČ

TŘEBÍČ

Centrum mestečka Třebíč leží v údolí rieky Jihlavy, hlbokom až 60 m. Ďalšie časti mesta ležia na okolitej pahorkatine. Mesto bolo od r. 1101 späté s benediktínskym kláštorom, ktorý bol centrom hospodárstva, vzdelanosti a kultúry. Dnes na jeho mieste stojí cenný renesančný  zámok. Prvý raz sa spomína v Kosmovej kronike v r. 1277. Karol IV. a Ján Luxemburský, významní českí panovníci, udelili Třebíču mestské privilégiá. Mesto v čase vojen medzi Jiřím z Podebrad s uhorským kráľom Matejom Korvínom bolo tak zničené, že niekoľko rokov vôbec neexistovalo. Mesto bolo skutočne „skúšané“ po každej stránke. Vojny, cholera, požiare, povodne, hladomor. No nakoniec vďaka svojim obyvateľov vždy povstalo ako bájny Phoenix. Na pravom brehu riečky Jihlava sa zachovala pôvodná židovská štvrť (ghetto). Bola dokladom multikulturálneho charakteru mesta. Vyzerá ako zmenšený svet, v ktorom žilo v čase najväčšieho osídlenia viac ako 1 2000 obyvateľov (60 % obyvateľov Třebíča). Žiaľ neslávna kapitola ľudských dejín tieto pomery zmenila. Dnes je židovská štvrť jedinou kompletne zachovanou v Európe. Súčasne je jedinou židovskou pamiatkou mimo územia Izraela, zapísanou v zozname Svetového dedičstva UNESCO (v r. 2003).  Cennou pamiatkou je aj židovský cintorín s vyše tritisíc náhrobkami od r. 1630. Druhou pamiatkou zapísanou do zoznamu UNESCO je Bazilika sv. Prokopa z r. 1260, ktorá ukrýva 2. najstaršie fresky na Morave. Najväčším námestím v Třebíči je Karlovo nám. s plochou 22 000 m², ktoré vo veľkosti nezaostáva s pražským Václavským námestím.

 

TELČ

Renesančnou perlou južnej Moravy je mestečko Telč. Jeho „novodobí“ predstavitelia pochopili, že pamiatky sú veľmi cenné a nepripustili neodborné zásahy do historického jadra. A tak sa mestu zachovala pôvodná renesančná silueta. Bohatosť a krása jeho pamiatok očarí každého návštevníka. Je to vlastne výučba dejepisu a architektúry „naživo“. Historické centrum s pôvodnými gotickými, renesančnými a barokovými domami s bohato zdobenými štítmi a arkádami určite poznáte aj z mnohých filmov. Mesto bolo v r. 1992 zaradené do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Pamiatky sú svedectvom významu a bohatstva mesta v minulosti. Telč sa prvý raz spomína začiatkom 14. storočia. O jeho rozvoj sa zaslúžil Vítkovec Oldřich z Hradca, ktorý ho získal v r. 1339. V tomto období stál v meste gotický hrad, na mieste ktorého dnes stojí veľmi pekný renesančný zámok zo 16. storočia s cennými zbierkami a originálnou výzdobou interiérov. Do súčasnosti sa Telči zachovala aj časť neskorogotického opevnenia s mestskými bránami. Neváhajte a navštívte jednu z najcennejších pamiatkových rezervácií v Česku...

 

TERMÍN :         podľa želania - jednodňový  

 

PROGRAM :     

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do Třebíča. Po príchode prehliadka historického centra Třebíča s Bazilikou sv. Prokopa a židovskej štvrte s pamiatkami : synagóga, rabinát, radnica... (pamiatky UNESCO). Následne presun do renesančnej perly – mestečka Telč. Po príchode prehliadka centra mesta a zámku v Telči, zaradeného medzi pamiatky UNESCO. Osobné voľno. Následne návrat do Bratislavy – predpokladaný príchod vo večerných hodinách.

 


www.annatour.sk - www.annatour.eu