ČESKO - ZNOJMO

ČESKO  -  ZNOJMO

ZNOJMO

Je jedným z najstarších a historicky najvýznamnejších miest v Čechách. Vo 8. storočí tu stálo významné slovanské hradisko. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z r. 1048. Začiatkom 13. storočia už bolo kráľovským mestom a súčasne aj sídlom moravských kniežat. Po bitke na Moravskom poli bol v kláštornom kostole Nanebovzdatia Panny Márie pochovaný významný český kráľ Přemysl Otakar II.. Neskôr boli jeho ostatky prevezené do Prahy – do chrámu sv. Víta. V tomto meste zomrel v r. 1437 aj ďalší český panovník a cisár Svätej ríše rímskej – Žigmund Luxenburský, Ním vymrela panovnícka dynastia Luxemburgovcov. Jeho meno poznáme predovšetkým z hodín dejepisu - v súvislosti s husitským hnutím. A my Bratislavčania mu zasa vďačíme za prestavbu pôvodného menšieho Bratislavského hradu na pevnosť, ktorá sa v tomto tvare – nepravidelného lichobežníka zachovala dodnes. V Znojme sa nachádza veľa historických a architektonických pamiatok, z ktorých sú mnohé zapísané do zoznamu kultúrnych pamiatok Česka. Asi najcennejšou je Rotunda sv. Kataríny z 12.storočia (národná kultúrna pamiatka ČR) so zachovanými nástennými maľbami z r. 1134. Zobrazujú rodovú povesť Přemyslovcov a portréty vládnucich kniežat a kráľov tohto rodu, ako aj portréty moravských údelných kniežat. Pre návštevníkov je veľmi atraktívne znojemské podzemie, ktoré sa „tiahne“ pod historickým mestom v dĺžke 26 km a vyúsťuje pri budove Starej radnice. Je to vlastne najrozsiahlejšia podzemná sieť v celej Českej republike. Stará radnica má zaujímavú 80 m vysokú vežu, kam je možné vystúpiť a pokochať sa výhľadom na mesto a okolitú krajinu.  Z pôvodného hradného areálu sa dodnes zachovala iba románska rotunda sv. Kataríny. No Znojmo preslávili nielen významné historické udalosti a architektonické pamiatky, ale aj niečo oveľa "prozaickejšie" - UHORKY. Hádam niet u nás, ale aj v zahraničí človeka, ktorý by aspoň raz neochutnal alebo aspoň niečo nepočul o sterilizovaných uhorkách z miestneho závodu. Jednoducho  "znojemské okurky" sú pojem...

 

TERMÍN :         podľa želania – jednodňový   

 

PROGRAM :     

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do Znojma. Prehliadka historického centra mesta a znojemského podzemia. V prípade záujmu návšteva 80 m vysokej veže Starej radnice a najväčšieho OUTLET centra v strednej Európe.  Predpokladaný príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.

 


www.annatour.sk - www.annatour.eu