MAĎARSKO - GYÖR - RÁBAQUELLE

MAĎARSKO - GYÖR - RÁBAQUELLE

GYÖR

Neďaleko od Bratislavy sa nachádza stotridsaťtisícová metropola severozápadného Maďarska – mesto Györ (slovensky Ráb). Slováci ho poznajú skôr v súvislosti s dobrými nákupmi, kam smerujú už takmer štyridsať rokov. No my Vás pozývame do Györu, aby ste sa dozvedeli viac o jeho histórii a bohatých historických i architektonických pamiatkach. A na konci výletu Vás čakajú tzv. „zážitkové kúpele“ Rábaquelle s vyše 40 vodnými atrakciami a 5 bazénmi. Môžete vyskúšať aj dva tobogány – dlhé 64 m a 38 m. História Györu je v počiatkoch dosť podobná s Bratislavou. Jeho územie osídlili najprv Kelti, ktorí mu dali meno Arabona – (neskôr Ráb). Vystriedali ich Rimania, ktorí opevňovali severnú hranicu Rímskej ríše na pravom brehu Dunaja. Na dnešnom území Györu založili vojenský tábor – bol súčasťou provincie Panónia. Rimanov vystriedali Slovania, Avari a koncom 9. st. sa tu v starej rímskej pevnosti usídlili Maďari. Prvý maďarský kráľ Štefan I. zjednotil krajinu a z Györu urobil dôležíté centrum. V tomto období sa stal aj sídlom biskupstva. Györ zohrával v minulosti vždy významnú úlohu vďaka svojej polohe na obchodnej ceste medzi Viedňou a Budapešťou. Neraz bol úplne zničený. V 13.st. ho zničili Tatári i vojská českého kráľa Přemysla Otakara II. Po bitke pri Moháči, sa vojenský veliteľ rozhodol mesto „dobrovoľne“ vypáliť, aby nepadlo do rúk Turkom. Odvtedy je turecký názov pre toto mesto „Janik Kala“ = spálené mesto. Po oslobodení od tureckej nadvlády mesto vybudovali znova v renesančnom slohu vďaka významným talianskym architektom. Historické centrum mesta je veľmi zaujímavé a bohaté na kultúrne pamiatky najmä z obdobia baroka : evanjelické lýceum – kde študoval zakladateľ spisovnej slovenčiny Ľudovít Štúr, biskupský hrad, Bazilika sv. Štefana, kostol karmelitánov

 

TERMÍN :         podľa želania - jednodňový  

 

PROGRAM :     

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do metropoly juhozápadného Maďarska – mesta Györ. Po príchode prehliadka historického centra mesta a jeho najvýznamnejších historických a architektonických pamiatok. V prípade záujmu môžete navštíviť aj miestnu ZOO. Osobné voľno. Popoludní návšteva termálnych zážitkových kúpeľov „Rábaquelle“ . Predpokladaný príchod do Bratislavy v podvečerných hodinách.


www.annatour.sk - www.annatour.eu