ČERVENÝ KAMEŇ - HRAD - PIEŠŤANY

ČERVENÝ KAMEŇ - HRAD - PIEŠŤANY

NAVŠTÍVTE NAJKRAJŠIU PERLU MALÝCH KARPÁT

 

HRAD ČERVENÝ KAMEŇ

V tesnej blízkosti Bratislavy, v malebnom pohorí Malé Karpaty, sa nachádza jeden z najkrajších a najzachovalejších hradov na Slovensku – Červený kameň. Ročne ho navštívia tisíce turistov z domova i zahraničia. Mnohí „cudzinci“ sem prišli práve preto, aby na vlastné oči uvideli krásny romantický hrad zo sfilmovaných rozprávok „Princezná Fantagiró“ či „Dračie srdce“. Pôvodne kráľovský hrad, postavený v 13. storočí, bol v prvej polovici 16. storočia prestavaný na mohutnú pevnosť s fortifikačným systémom patriacim k vrcholom vtedajšej vojensko-obrannej stratégie. V priebehu stáročí boli jeho majiteľmi najvýznamnejší šľachtici tej doby  – Matúš Čák Trenčiansky, Zápoľskí, Thurcovci, Fuggerovci a nakoniec Pálffyovci, ktorí ho vlastnili takmer 400 rokov až do roku 1945. Práve tento rod kamennú pevnosť prebudoval na reprezentačné renesančno-barokové sídlo s bohatou štukovou a freskovou výzdobou interiérov. V hrade sa v súčasnosti nachádza múzeum, v ktorom možno obdivovať historický nábytok, zbrane, hradnú kaplnku a obrazáreň s prechodnými výstavami. Svojou bohatou výzdobou zaujme renesančná sala terrena. Spestrením prehliadky je návšteva podzemných priestorov a unikátneho renesančného obranného systému hradu.

 

PIEŠŤANY

Najznámejšie kúpeľné mesto na Slovensku, leží na pravom brehu rieky Váh pod úpätím pohoria Považský Inovec. Preslávilo sa úspešnou liečbou predovšetkým reumatických chorôb, poúrazových stavov a nervových ochorení. Liečivé pramene na území  dnešných Piešťan využívali už lovci mamutov v poslednej dobe ľadovej, ako aj obyvatelia v dobe kamennej a bronzovej. V histórii sa prvý raz spomínajú v zoborskej listine už v r. 1113 ako Pescan. Rozvoj kúpeľníctva začal v 16. storočí, no jeho rozmach nastal až v 19. storočí. Mesto v minulosti navštívili významné osobnosti politického a kultúrneho života - napríklad Ludwig van Beethowen a v roku 1917 sa tu dokonca stretli v Hoteli Thermia Palace na politické rozhovory traja cisári : Wilhelm II Hohenzollern, rakúsky cisár Karol I Habsburg a bulharský cár Ferdinand I Koburg. Rokovali tu o ďalšom vedení 1. svetovej vojny a tu aj spečatili svoj osud. Počas výletu do Piešťan sa poprechádzate po Kúpeľnom ostrove, ktorý sa nachádza východne od mesta, medzi ľavým brehom Váhu a mŕtvym obtokovým ramenom. Práve tu vyviera väčšina termálnych prameňov. Sú tu zriadené studne Trajan, Patria, V1 a V4.- hlboké 2000 metrov. Súčasťou liečby je aj bahno, ktoré patrí medzi najznámej-šie peloidy sveta. Vzniká chemickými a biologickými procesmi v sedimentoch Váhu za pôsobenia termálnych výverov

 

TERMÍN :        1 - dňový celoročne 

                        ucelené kolektívy termíny podľa želania

 

Zájazd pre :    ucelené kolektívy - firmy, školy, seniori...

                        rodiny s deťmi, starých rodičov s vnúčatami

                        individuálnych turistov, single

 

PROGRAM : 

 

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách na hrad Červený Kameň. 

 

Dopoludnia - prehliadka expozícií Slovenského národného múzea na hrade Červený kameň

 

Osobné voľno

 

Odchod do Piešťan – prehliadka mesta a prechádzka po Kúpeľnom ostrove

V prípade záujmu, je možná prehliadka mesta panoramatickým vláčikom.

 

Individuálne voľno na posedenie pri kávičke, prechádzky a oddych.

 

Predpokladaný príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.                

 

PROGRAM ZÁJAZDU PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY (firmy, školy...)

Vám môžeme upraviť alebo doplniť podľa Vášho želania.

 

V cene zájazdu je zahrnuté :

Doprava luxusným autobusom, sprievodca

 

V cene zájazdu nie je zahrnuté :

Cestovné poistenie, vstupy do expozície na hrade Červený Kameň, prípadne

jazda panoramatickým vláčikom.

 

Cestovné poistenie :

Pri ceste do zahraničia, aj krátkodobej, Vám odporúčame mať

so sebou Európsky preukaz zdravotného poistenia (vydáva ho

príslušná zdravotná poisťovňa). Súčasne odporúčame uzatvoriť

cestovné poistenie do zahraničia.V prípade potreby (úraz, nehoda

alebo iné zdravotné problémy),ak by ste museli navštíviť lekára,

vznikli by Vám vysoké náklady.Cena zdravotných úkonov je

v zahraničí oveľa vyššia ako u nás. 

 

Fotogaléria: HRAD ČERVENÝ KAMEŇ - PIEŠŤANY

Záznamy: 1 - 6 zo 6

www.annatour.sk - www.annatour.eu