HRAD HAINBURG - CARNUNTUM - RÍMSKE MESTEČKO

HRAD  HAINBURG - CARNUNTUM - RÍMSKE MESTEČKO

SPOZNAJTE S NAMI CARNUNTUM - ZNOVUZRODENÉ MESTO RÍMSKYCH CISÁROV

 

HAINBURG 

Mestečko Hainburg, ležiace kúsok od Bratislavy, je síce ešte aj dnes nákupným cieľom „našincov“, no v posledných rokoch sa stalo príťažlivým výletným miestom pre milovníkov histórie, okružných plavieb loďou, ale aj peších turistov a cykloturistov. Toto najvýchodnej-šie dolnorakúske mestečko je veľmi malebné. Leží v priestore, ktorý sa v minulosti nazýval Porta Hungarica čiže Uhorská brána. Má veľmi bohatú a pohnutú históriu – bolo priesečníkom rôznych kultúr od čias Keltov cez Rimanov, neskôr Slovanov, starých Maďarov a Germánov. Cieľom prvej časti výletu je Hainburgský hrad, ktorý sa spomína začiatkom 11. storočia ako pevnosť tzv. Východnej marky a sídelné miesto vládnucej dynastie Babenbergovcov. Vypína sa na  291 m vysokom kopci Schlossberg priamo nad mestom. Z hradu sa zachovali : časť paláca, obytná veža (regionálne výstavy) a okrúhla románska kostnica. No historicky a architektonicky najcennejšia je kaplnka sv. Pankráca z 12. storočia., o ktorej možno povedať, že „vstúpila do histórie“. Je zaujímavé predstaviť si, že kráčate po miestach, kde sa pred vyše 750 rokmi oženil český kráľ železný a zlatý - Přemysl Otakar II. s o 30 rokov staršou Margarétou Babenbergovou. Touto svadbou získal do vlastníctva tieto územia spolu s Hainburgským hradom. No dlho sa z nich netešil. V lete 1278 zahynul neďaleko odtiaľto na Moravskom poli, čím záujmy českého kráľovstva veľmi utrpeli a pomaly sa začala éra panovania Habsburgovcov. Od hradu sa až k Dunaju ťahá opevnenie, dokončené v 13. storočí. Je to najkompletnejšie a najzachovalejšie opevnenie v strednej Európe. Zaujímavosťou je, že hrad i mestské opevnenie bolo budované aj z výkupného, ktoré Angličania zaplatili za svojho kráľa Richarda Levie srdce, väzneného na hrade Dürnstein v údolí Wachau. Určite Vám je jeho meno známe z anglickej povesti o zbojníkovi Robinovi Hoodovi. Z hradu sa otvára prekrásny výhľad do okolia. Uvidíte Dunaj s jeho ramenami skrytými v zeleni Národného parku Donau-Auen. Oproti nemu je zasa pekný výhľad na vrch Braunsberg (344 m), ktorý osídlili už starovekí Kelti. Ako pripomienku týchto časov tam vybudovali napodobeninu keltskej strážnej veže. Na opačnej strane sa zasa týči kopec Hexenberg (476 m), smutné dejisko upaľovania čarodejníc v 16. storočí, o čom svedčí i pamätná doska osadená na hrade. Jednoducho na Hainburgskom hrade si môžete zaspomínať na hodiny dejepisu i literatúry, v súvislosti s „Piesňou o Niebelungoch“, v ktorých sa hrad spomína...  

 

CARNUNTUM  -  rímsky tábor a mestečko                

Pôvodnú keltskú osadu, ležiacu na križovatke starých obchodných ciest – Jantárovej a podunajskej, začali začiatkom 1. storočia n.l. osídlovať rímske légie, ktoré budovali na severnej hranici Rímskej ríše sieť vojenských táborov a strážnych staníc, ako obrannú líniu pred útočiacimi Germánmi – Limes Romanus. Z niektorých vojenských táborov sa vyvinuli mestečká s niekoľko tisícmi obyvateľov.. Jedným z nich bolo aj Carnuntum - hlavné mesto provincie Horná Panónia. Ležalo v katastri dnešných obcí Petronell a Bad Deutsch-Altenburg v Dolnom Rakúsku, iba kúsok od Bratislavy. Názov Rimania prebrali od Keltov. Prvý raz sa spomína v roku 6. n.l., keď sa tu zastavil rímsky veliteľ Tiberius na výprave proti Markomanom. Od roku 14. n.l. ho začala budovať XV. rímska légia – Apollinaris. Z pôvodného legionárskeho tábora vzniklo postupne mestečko s kostolom, vojenským a civilným amfiteátrom s kapacitou 21 000 divákov, kúpeľmi, s fórom, obchodnou štvrťou a komplexom obytných palácov a domov. Spolu s legionármi sa tu usídlili aj ich rodinní príslušníci, obchodníci a remeselníci. Toto civilné mestečko dostalo od cisára Hadriána v prvej polovici 2. storočia štatút municipium a nazývalo sa Municipium Aelium Carnuntum. V čase najväčšieho rozkvetu v 2. storočí malo asi 40 000 obyvateľov rôzneho pôvodu : Kelti, Ilýri, Germáni, Italikovia, orientálci. Počas markomanských vojen tu mal svoj hlavný stan 13 rokov aj cisár Marcus Aurelius. Jeho légie odtiaľto podnikali vojenské výpady proti Germánom aj na územie dnešného Slovenska. Možno si spomínate na známy nápis na trenčianskej skale. V roku 180 n.l. sa Marcus Aurelius počas vojenského ťaženia nakazil morom a zomrel. Historici predpokladajú, že to bolo buď v Carnunte alebo v súčasnej Viedni. Na území Carnunta - na ploche 10 km² - prebieha neustále archeologický výskum už od konca 19. storočia.  Do súčasných dní sa zachoval šachovnicový pôdorys dláždených hlavných a vedľajších ulíc s typickými obytnými domami. Zachovali sa aj verejné záchody, kúpele, zvyšky vykurovania a kanalizácie. Rekonštruovaný bol chrám bohyne Venuše, zachovali sa aj  zvyšky chrámu, zasväteného bohovi Mithrovi. Veľmi zaujímavá a historicky cenná je dodnes zachovaná tzv. „Pohanská brána“ postavená nad križovatkou prístupových ciest ku Carnuntu. Predpokladá sa, že bola postavená začiatkom 4. storočia v súvislosti s konferenciou rímskych cisárov, ktorá sa konala v Carnunte. Má tvar štvoruholníkovej veže so štyrmi oblúkmi postavenej nad križovatkou ciest (quadrivium). Po rozpade Rímskej ríše začal upadať aj význam Carnunta. Posledná posádka odišla z Carnunta pravdepodobne koncom 4. storočia. Neskoro-rímsky historik Ammianus Marcelinus píše o Carnunte "ako o opustenej a špinavej diere". Jeho osud bol „spečatený“ v polovici 5. storočia, kedy ho postihlo silné zemetrasenie. Pozývame Vás na prehliadku tohto historicky cenného a zaujímavého areálu, ktorý počas niekoľko storočí navštívili šiesti rímski cisári. Môžete sa tu vcítiť do doby Rímskej ríše... 

 

TERMÍN :     1 - dňový výlet - od apríla do októbra každoročne

                      ucelené kolektívy termíny podľa želania 

 

Zájazd pre :  ucelené kolektívy - firmy, školy, seniori...

                      rodiny s deťmi, starých rodičov s vnúčatami

                      individuálnych turistov, single

 

PROGRAM : 

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do Hainburgu.

 

Dopoludnia pešo výstup na vrch Schlossberg, prehliadka areálu hradu Hainburg a kaplnky sv. Pankráca z 12. storočia, s prekrásnym výhľadom na mestečko a široké okolie.  

 

Popoludní prehliadka bývalého rímskeho vojenského tábora a mestečka CARNUNTUM (dnešný Petronell). 

 

Predpokladaný príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.

 

PROGRAM ZÁJAZDU PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY (firmy, školy...)

Vám môžeme upraviť alebo doplniť podľa Vášho želania.

 

V cene zájazdu je zahrnuté :

Doprava luxusným autobusom, sprievodca

 

V cene zájazdu nie je zahrnuté :

Cestovné poistenie, vstup do zámockého komplexu, atď.

 

Cestovné poistenie :

Pri ceste do zahraničia, aj krátkodobej, Vám odporúčame mať so sebou

Európsky preukaz zdravotného poistenia (vydáva ho príslušná zdravotná

poisťovňa). Súčasne odporúčame uzatvoriť cestovné poistenie do zahraničia.

V prípade potreby (úraz, nehoda alebo iné zdravotné problémy), ak by ste

museli navštíviť lekára, vznikli by Vám vysoké náklady. Cena zdravotných

úkonov je v zahraničí oveľa vyššia ako u nás.

 

Fotogaléria: HRAD HAINBURG - CARNUNTUM - RÍMSKE MESTEČKO

Záznamy: 1 - 6 zo 6

www.annatour.sk - www.annatour.eu