JUŽNÉ ČECHY - OKRUH III.

JUŽNÉ ČECHY - OKRUH III.

JUŽNÉ ČECHY PRE ROMANTICKÉ DUŠE

 

TŘEBOŇ

Mestečko Třeboň sa nachádza uprostred sústavy umelých rybníkov, z ktorých najznámejší je „Svět“. Chov kaprov sa s ním spája už celé stáročia. Počiatky mesta siahajú do 12. storočia. V historickom centre mesta, obklopenom mestským opevnením, sa dodnes zachovali : neskorogotické, renesančné a barokové domy zo 16. – 18. storočia s krásnymi barokovými štítmi, radnica, štyri mestské brány, kostoly, budova pivovaru „Regent“ – jedného z najstarších na svete ... Zachoval sa aj rozsiahly zámocký komplex z 15. – 18. storočia – renesančný zámok pánov z Rožmberka. Jedného z nich – Petra Voka – si možno pamätáte zo známeho českého filmu „Svatby pana Voka“ . Nezabudnuteľne ho stvárnil Miloš Kopecký. V 17. storočí třeboňské panstvo sa stalo majetkom Schwarzenbergovcov na niekoľko storočí. V posledných desaťročiach Třeboň preslávili aj kúpele. Náleziská liečivého bahna patria k najväčším v strednej Európe. Liečia sa tu predovšetkým choroby pohybového aparátu.

 

ZÁMOK HLUBOKÁ

Romantický zámok Hluboká bol postavený na mieste ranogotického kráľovského hradu z 13 storočia. Je to jeden z najkrajších a najnavštevovanejších zámkov v Česku. Jeho majiteľmi bolo v priebehu storočí viacero šľachtických rodov. V 17. storočí ho získali Schwarzenbergovci, ktorí ho v 19. storočí prestavali v duchu anglickej tudorovskej gotiky, podľa vzoru anglického kráľovského zámku Windsor. A v tejto podobe sa zachoval dodnes. Interiér zámku ukrýva cenné zbierky obrazov, gobelínov, porcelánu, delfskej keramiky, českého a benátskeho skla, ako aj stredovekých zbraní. Veľmi cenná je zámocká knižnica. Zámok obklopuje anglický park so sochárskou výzdobou.

 

ČESKÉ BUDEJOVICE

Mesto České Budějovice je centrom Juhočeského kraja. Leží na sútoku riek Vltava a Malše. Založil ho v r. 1265 významný český kráľ Přemysl Otakar II, ktorý udelil obyvateľom mesta právo varenia piva. V 15. storočí sa stalo centrom dobývania striebra a začali vznikať prvé pivovary (1495). Pivo prináša mestu „slávu“ dodnes. Sídli tu pivovar „Budweiser“. Niet hádam ani jedného milovníka „zlatého moku“, ktorý by túto značku piva nepoznal. Mesto bohatlo, čo sa prejavilo aj na jeho architektúre. Dodnes sa zachovalo veľké centrálne námestie - jedno z najväčších v Európe (133 x 133 m). Všetky domy na námestí majú arkády, ktoré mu dodávajú romantický ráz. Možno tu obdivovať : starú radnicu, biskupské sídlo, kostol z 13. storočia, Samsonovu fontánu z r. 1727... Dominantou námestia je tzv. Čierna veža – vysoká 72 m. Z Českých Budejovíc do Linzu (Rakúsko) viedla v r. 1827 – 1832 prvá konská železnica v Európe. Mesto preslávila aj reštaurácia „Masné krámy“, ktoré sú v Česku i Rakúsku pojmom. Možno si tu pochutnať na tradičnej juhočeskej kuchyni doplnenej špeciálnym pivom tzv. „krúžkovaným ležiakom“...

 

ČESKÝ KRUMLOV

Mestečko Český Krumlov má prívlastok perla medzi českými mestami. Leží na Vltave, ktorá ho rozdeľuje na historické centrum na jednej strane a impozantný hrad s podhradím zvaným „Latrán“ na strane druhej. S mestom ho spája starý drevený tzv. „Lazebnický“ most. Českokrumlovský hrad je po Pražskom hrade druhý najrozsiahlejší v Česku. Pozostáva z dvoch častí – z tzv. „Hrádku“ s okrúhlou vežou a Horného hradu. V zámockej záhrade je miestna rarita - divadlo s otáčavým hľadiskom. V starom meste sa zachovalo veľa gotických, renesančných a barokových pamiatok, z ktorých sú najzaujímavejšie : stará radnica, kostol z 15. storočia, kláštor zo 17. storočia, jezuitský seminár, bývalá zbrojnica a pivovar. Čiastočne sa zachovala aj gotická sústava opevnení s Budejovickou bránou. Prechádzka po krásnych malebných uličkách a námestiach zanechá v každom návštevníkovi príjemné zážitky. Mesto bolo v r. 1992 zapísané do svetového zoznamu pamiatok UNESCO.

 

TERMÍN :     2 resp. 3-dňový

                     ucelené kolektívy termíny podľa želania 


Zájazd pre : zájazd sa realizuje na základe objednávky

                     pre ucelené kolektívy - firmy, školy, seniori...

            

PROGRAM :

1. deň :

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do juhočeského kúpeľného historického mestečka Třeboň. Po príchode prehliadka historických pamiatok v Třeboni.

Po skončení exkurzie odchod do Hlubokej nad Vltavou. Prehliadka asi najkrajšieho a najznámejšieho českého zámku Hluboká. Na záver dňa presun do metropoly Južných Čiech – Českých Budejovíc.

Ubytovanie a osobné voľno

2. deň :

Prehliadka historického centra Českých Budejovíc s možnou návštevou miestneho pivovaru. Následne odchod do mesta zaradeného do svetového zoznamu pamiatok UNESCO – Českého Krumlova – prehliadka historického centra. Po jej skončení návrat do Bratislavy. Prepokladaný príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.    

 

PROGRAM ZÁJAZDU PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY (firmy, školy...)

Vám môžeme upraviť alebo doplniť podľa Vášho želania.

 

V cene zájazdu je zahrnuté :

Doprava luxusným autobusom, 1 x ubytovanie v 2-posteľových izbách s raňajkami, sprievodca

  

V cene zájazdu nie je zahrnuté :

cestovné poistenie, vstupy do objektov

 

Cestovné poistenie :

Pri ceste do zahraničia, aj krátkodobej, Vám odporúčame mať so sebou Európsky

preukaz zdravotného poistenia (vydáva ho príslušná zdravotná poisťovňa). 

Súčasne odporúčame uzatvoriť cestovné poistenie do zahraničia.

V prípade potreby (úraz, nehoda alebo iné zdravotné problémy), ak by ste 

museli navštíviť lekára, vznikli by Vám vysoké náklady. Cena zdravotných  

úkonov je v zahraničí oveľa vyššia ako u nás. 

 

Fotogaléria: JUŽNÉ ČECHY - 2. OKRUH

Záznamy: 1 - 6 zo 6

www.annatour.sk - www.annatour.eu