JUŽNÉ ČECHY - OKRUH II.

JUŽNÉ ČECHY - OKRUH II.

SPOZNAJTE SÍDLO KNIEŽACIEHO RODU SCHWARZENBERGOVCOV

 

TELČ

Po ceste do Južných Čiech najprv navštívite renesančnú perlu južnej Moravy – mesto zaradené v r. 1992 do svetového zoznamu pamiatok UNESCO – očarujúci Telč. Na Hlavnom námestí sa zachovali gotické, renesančné a barokové domy s bohato zdobenými štítmi a arkádami. Na námestí je aj cenná baroková mestská studňa. Do súčasných dní sa zachovala aj časť neskorogotického mestského opevnenia s mestskými bránami. Mesto má bohatú históriu. Prvý raz sa spomína v r. 1315. O jeho rozvoj sa mimoriadne zaslúžil Oldřich z Hradca zo slávneho českého rodu Vítkovcov. Aj neskorší „otcovia“ mesta boli predvídaví. Nová panelová výstavba bola v meste riešená s citom, a tak panoráma starého historického mesta zostala nenarušená. Dominantou mesta je aj renesančný zámok zo 16. storočia s parkom. Možno v ňom obdivovať nádherne vyrezávané a maľované stropy, fresky v slávnostných sálach a cennú zbierku nábytku.

 

ZÁMOK ORLÍK

Pôvodný ranogotický hrad bol postavený v 13.storočí na 390 m skalnom výbežku nad riekou Vltava. V tom čase plnil funkciu colnice. Vyberali tu clo od lodí plávajúcich popod hrad. V čase husitského hnutia ho navštívil aj legendárny vojvodca Jan Žižka z Trocnova. Zámok  bol v priebehu stáročí niekoľkokrát prestavaný. Na začiatku 18. storočia posledný zástupca rodu Eggenbergovcov nemal mužského potomka, a tak bol zámok odkázaný rodu Schwarzenbergovcov. Tí sa rozhodli zámok v 19. storočí regotizovať. Jeho predstaviteľ Karol Filip (poľný maršal, preslávil sa v bojoch s Napoleonom) bol tiež veľkým milovníkom starožitností. Na zámku založil knižnicu i zbierku zbraní a poľovníckych trofejí. Po roku 1989 bol zámok vrátený v rámci reštitúcie rodu Schwarzenbergovcov. Nie je však obývaný, naďalej slúži ako múzeum. Po vybudovaní Orlickej priehrady sa vodná hladina zvýšila o 80 m. Pohľad na zámok Orlík sa stal ešte zaujímavejší...

 

ČESKÉ BUDEJOVICE

Centrum Juhočeského kraja - České Budějovice – majú vynikajúcu polohu. Založil ich významný český kráľ Přemysl Otakar II. na sútoku riek Vltava a Malše v 2. polovici 13. st. . Přemysl sa pričinil aj o rozvoj pivovarníctva v meste. Udelil mestu právo varenia piva, čo v tých časoch znamenalo, že variť pivo mohol každý obyvateľ Českých Budejovíc. Prvý pivovar bol v meste otvorený v r. 1495. Mesto získalo bohatstvo nielen z rozvoja pivovarníctva, ale aj z ťažby striebra. Vďaka svojmu bohatstvu sa mohlo mesto rozrastať. Dodnes sa zachovali mnohé architektonické pamiatky. České Budejovice sa môžu popýšiť jedným z najväčších námestí v Európe s úctyhodnými rozmermi 133 x 133 m. Všetky domy na tomto námestí majú arkády, ktoré námestiu dodávajú romantický vzhľad. Turisti tu obdivujú : starú radnicu, biskupské sídlo, kostol z 13. storočia, Samsonovu fontánu , ale ja Čiernu vežu – vysokú 72 m. V Českých Budejoviciach si na svoje príde nielen zrak ale aj chuť. Môžete navštíviť preslávenú reštauráciu „Masné krámy“ s tradičnou juhočeskou kuchyňou a špeciálnym pivom tzv. „krúžkovaným ležiakom“...

 

HOLAŠOVICE

Iba máloktorá obec sa dnes môže pochváliť tým, čo vybudovali jej predkovia. No Holašovice túto možnosť majú. V priebehu uplynulých storočí sa k dedičstvu svojich otcov nezachovali „macošsky“. A tak tu dnes môžeme obdivovať komplex budov tzv. vidieckeho baroka (selského baroka) zo sedemdesiatych rokov 19. storočia. Jeho osobitosť a ojedinelosť bola ocenená aj tým, že v r. 1998 bol zaradený do zoznamu svetových pamiatok UNESCO. Tento pamiatkový komplex tvorí 23 pamiatkovo chránených výstavných usadlostí s celkovým počtom 120 budov (domy, hospodárske budovy, stodoly, sýpky, originálne brány...). Radenie jednotlivých usadlostí vychádza ešte zo stredoveku.

TERMÍN :    2 resp. 3-dňový

                    ucelené kolektívy v období apríl až

                    október podľa želania 


Zájazd pre : zájazd sa realizuje na základe objednávky

                     pre ucelené kolektívy - firmy, školy, seniori...

                

PROGRAM :

1. deň :

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do Južných Čiech. Prvá zastávka bude v perle juhomoravskej renesancie – mestečku Telč – zaradenom do svetového zoznamu pamiatok UNESCO. Po príchode prehliadka historických pamiatok v Telči.

Po skončení exkurzie odchod na Orlickú priehradu. Prehliadka Schwarzenberg-ského zámku Orlík. Na záver dňa presun do metropoly Južných Čiech – Českých Budejovíc.

Ubytovanie a osobné voľno

2. deň :

Prehliadka historického centra Českých Budejovíc s návštevou miestneho pivovaru. Následne odchod do Holašovíc – očarujúcej juhočeskej dedinky so zachovalou ľudovou architektúrou zaradenej do svetového zoznamu pamiatok UNESCO. Po jej prehliadke s krátkom osobnom voľne návrat do Bratislavy. Prepokladaný príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.    

 

PROGRAM ZÁJAZDU PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY (firmy, školy...)

Vám môžeme upraviť alebo doplniť podľa Vášho želania.

 

V cene zájazdu je zahrnuté :

Doprava luxusným autobusom, 1 x ubytovanie v 2-posteľových izbách s raňajkami, sprievodca

  

V cene zájazdu nie je zahrnuté :

cestovné poistenie, vstupy do objektov

 

Cestovné poistenie :

Pri ceste do zahraničia, aj krátkodobej, Vám odporúčame mať so sebou Európsky

preukaz zdravotného poistenia (vydáva ho príslušná zdravotná poisťovňa). 

Súčasne odporúčame uzatvoriť cestovné poistenie do zahraničia.

V prípade potreby (úraz, nehoda alebo iné zdravotné problémy), ak by ste 

museli navštíviť lekára, vznikli by Vám vysoké náklady. Cena zdravotných  

úkonov je v zahraničí oveľa vyššia ako u nás. 

Fotogaléria: JUŽNÉ ČECHY - 3. OKRUH

Záznamy: 1 - 6 zo 6

www.annatour.sk - www.annatour.eu