JUŽNÉ ČECHY - OKRUH I.

JUŽNÉ ČECHY - OKRUH I.

JUŽNÉ ČECHY NESPOZNÁTE NA PRVÝ RAZ

 

JINDŘICHŮV HRADEC

Na brehu malebného juhočeského rybníka „Vajgar“ sa nachádza mestečko Jindřichův Hradec. Jeho dominantou je gotický hrad a renesančný zámok zo 16. storočia. O rozvoj mesta sa v stredoveku zaslúžil významný český rod Vítkovcov, ktorý vlastnili toto panstvo až do r. 1604 – do vymretia po meči. Ich rodový erb - päťlistá zlatá ruža - je dodnes súčasťou mestského erbu. Zaujímavosťou mestečka je, že kostol Nanebovzatia Panny Márie s vysokou mestskou vežou, pretína 15. poludník východnej dĺžky. Jindřichův Hradec vďaka svojej polohe – na obchodnej ceste medzi Prahou a Viedňou – bohatol, čo sa prejavilo aj v rozsiahlej renesančnej výstavbe, ktorá sa  čiastočne zachovala dodnes. Počas návštevy mesta uvidíte tie najkrajšie pamätihodnosti : mestskú radnicu,  kostoly, súsošie Nanebovzatia Panny Márie, zámok s nástennými maľbami zo 14. storočia.

 

ZÁMOK ČERVENÁ LHOTA

Tento zámok určite poznáte zo svojich detských rokov. Bolo tu nakrútených niekoľko filmových a televíznych rozprávok. Pôvodne bol postavený v 15. st. na skale, no prehradením údolia vzniklo jazierko, a tak Červená Lhota „získala“ charakter romantic-kého renesančného vodného zámku. Prichádza sa k nemu po starom kamennom moste. Nad vjazdom je umiestnená vežia. Zdobia ho staré nástenné maľby. Vnútorný štvorkrídlový dvor je obklopený veľkými arkádami. Počas prehliadky zámku uvidíte nábytok z obdobia renesancie a biedermaieru, bohatú štukovú významu a cenné nástenné maľby. V okolí zámku je anglický park s kaplnkou Najsvätejšej trojice.

 

TÁBOR

Mesto Tábor hralo významnú úlohu v dejinách husitského hnutia. Založili ho husiti v r. 1420 a pomenovali ho podľa Biblickej hory Thabor pri Nazarete. Prostý ľud sa tu pokúsil vytvoriť spoločnosť, v ktorej by boli všetci rovnocenní. V historickej časti mesta sa zachovali početné neskorogotické a renesančné domy. Najcennejšie sú : neskorogotická radnica z 15. st. s Múzeom husitského hnutia, kostoly, sústava podzemných chodieb pod hlavným námestím. Tábor leží pri rybníku „Jordán“, jednej z najstarších vodných nádrží v Česku (r. 1492). V r. 1903 viedla z Tábora do Bechyne prvá česká elektrická železnica, ktorú projektoval Ing. František Křižík. Dodnes sa tu z tohto obdobia zachoval kovový železničný most cez rieku Lužnica. Meno mesta nesie aj 19,5 km široký kráter na Marse.

 

HRAD ZVÍKOV  

Je jedným z najslávnejších českých kráľovských hradov, ktorý si dodnes zachoval svoju stredovekú podobu. Jeho dominantnou je 32 m vysoká veža – tzv. „Hláska“. Bol vybudovaný začiatkom 13. storočia na strmej skale priamo nad sútokom rieky Otavy s Vltavou. Vďaka svojej polohe a vynikajúcemu opevneniu patril k „nedobytným“ hradom. Po bitke na Bielej hore sa v r. 1622 posádka hradu vzdala a následne bol hrad vyplienený a úplne zničený. Veľkú rekonštrukciu hradu začali Schwarzenbergovci, ktorý ho získali do svojho majetku začiatkom 18. storočia. Najcennejšou časťou hradu je hradná kaplnka sv. Václava - klenot českej ranej gotiky s nástennými maľbami. Prístup k hradu je cez dva mosty, postavené ponad vodnú nádrž vo výške 75 m. S hradom sa spájajú mnohé povesti a legendy, ktoré sa môžete dozvedieť počas jeho návštevy...

 

PÍSEK

Podnetom pre založenie tohto mestečka bolo nerastné bohatstvo v podobe zlatonosného piesku, ktorý mu „dal aj meno“. Bohatstvo mesta dokumentujú zachované historické pamiatky. Dodnes tu stojí najstarší kamenný most v Česku pochádzajúci z druhej polovice 13. storočia - starší ako jeho známejší „brat“ Karlov most v Prahe. V meste sa zachovali početné gotické, renesančné a barokové pamiatky : kostoly – najznámejší je gotický kostol Narodenia Panny Márie s tabuľovým obrazom tzv. Píseckej Madony, stará radnica, zvyšky mestského opevnenia...O význame a bohatstve Písku v stredoveku svedčia aj návštevy významných českých panovníkov - Přemysla Otakara II., Jána Luxemburského, Karla IV. i Václava IV. Navštívil ho aj prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V meste pôsobilo aj mnoho významných osobností českého umenia – maliar Mikuláš Aleš či básnik, prozaik a dramatik Fráňa Šrámek. Krátka prechádza zrenovovaným historickým námestím sa Vám určite zapáči...

 

TERMÍN :    2 resp. 3-dňový

                    ucelené kolektívy v období apríl až

                    október podľa želania 


Zájazd pre : zájazd sa realizuje na základe objednávky

                     pre ucelené kolektívy - firmy, školy, seniori...

                   

PROGRAM :

1. deň :

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do Južných Čiech - najprv do mesta Jinřichův Hradec. Po príchode prehliadka historických pamiatok mesta Jinřichův Hradec.

Po skončení exkurzie presun na zámok Červená Lhota. Prehliadka interiéru romantického „rozprávkového“ vodného zámku. Na záver dňa presun do „husitského“ Tábora.

Ubytovanie a osobné voľno

 

2. deň :

Dopoludnia - Prehliadka historického centra Tábora a následne presun na Hrad Zvíkov. Návšteva interiéru Hradu Zvíkov a následne návrat do Bratislavy. Po ceste krátka zastávka v historickom meste Písek.

Prepokladaný príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.           

 

PROGRAM ZÁJAZDU PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY (firmy, školy...)

Vám môžeme upraviť alebo doplniť podľa Vášho želania.

 

V cene zájazdu je zahrnuté :

Doprava luxusným autobusom, 1 x ubytovanie v 2-posteľových izbách s raňajkami, sprievodca

  

V cene zájazdu nie je zahrnuté :

cestovné poistenie, vstupy do objektov

 

Cestovné poistenie :

Pri ceste do zahraničia, aj krátkodobej, Vám odporúčame mať so sebou Európsky

preukaz zdravotného poistenia (vydáva ho príslušná zdravotná poisťovňa). 

Súčasne odporúčame uzatvoriť cestovné poistenie do zahraničia.

V prípade potreby (úraz, nehoda alebo iné zdravotné problémy), ak by ste 

museli navštíviť lekára, vznikli by Vám vysoké náklady. Cena zdravotných  

úkonov je v zahraničí oveľa vyššia ako u nás. 

 

 

Fotogaléria: JUŽNÉ ČECHY - 1. OKRUH

Záznamy: 1 - 6 zo 6

www.annatour.sk - www.annatour.eu