KRAKOW - WADOWICE

KRAKOW - WADOWICE

PO STOPÁCH PÁPEŽA JÁNA PAVLA II.

 

KRAKOW

Druhé najväčšie poľské mesto je od „nepamäti“ centrom Malopoľského vojvodstva, ktoré tvorilo už na prelome 1. a 2. tisícročia spolu s Veľkopoľskom a Sliezkom prvý Poľský štát.do roku 1596 bol aj jeho hlavným mestom. Krakow bol založený okolo r. 800 ako obranný hrad Vislanov na križovatke obchodných ciest. Zaujímavosťou je, že koncom 9. storočia bol súčasťou Veľkej Moravy, prvého štátneho útvaru na našom území. Po jej rozpade sa v 10. storočí stal súčasťou Poľska. Krakow, ako jediné významné poľské mesto, nebolo počas II. svetovej vojny rozbombardované. A tak návštevníci môžu dnes v meste obdivovať vyše 6 000 historických objektov z obdobia gotiky, renesancie a baroka. Nemožno sa čudovať, že bolo zaradené aj do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO (v r. 1978). Počas prehliadky mesta uvidíte tie najkrajšie a najznámejšie dominanty. Skutočne historickým skvostom je Kráľovský hrad WAWEL z 10. storočia, ktorý stojí na rovnomennom 228 m vysokom kopci nad riekou Wisla. „Domovom“ poľských kráľov bol vyše 500 rokov, a tak sa stal symbolom celého Poľska. Katedrála na Waweli bola miestom korunovania poľských kráľov, ale aj miestom ich posledného odpočinku. Ďalším miestom, ktoré navštívite počas prehliadky je Rynek Główny – veľké stredoveké trhovisko, najväčšie nielen v Poľsku ale možno aj v Európe. Založili ho v r. 1257, a nachádza sa tu dodnes veľa historických a architektonických pamiatok : najvýznamnejšou je dvojvežová „Mariacka Bazilika“ z 13. storočia (Mariánsky kostol) s najväčším stredovekým súsoším z 15. st. od majstra Wita Stwosza. renesančná tržnica Sukiennice (Dom súkenníkov), poľská šikmá veža tzv. Ratusz. Mesto preslávila aj Jagelonská univerzita. Vznikla v r. 1364 a je to jedna z najstarších dodnes existujúcich univerzít v Európe a na svete. V Krakowe môžete obdivovať aj veľké množstvo kostolov so zaujímavými a cennými interiérmi. Mesto bolo späté dlhé desaťročia aj so životom Karola Józefa Wojtylu, ktorý tu študoval, prednášal na univerzite a pôsobil ako biskup, neskôr arcibiskup a od r. 1967 ako kardinál. Krakovským kardinálom bol až do zvolenia za rímskeho pápeža - Jána Pavla II.   

 

WADOWICE

Toto dvadsaťtisícové mestečko, ležiace päťdesiat kilometrov od Krakowa, je rodiskom „najväčšieho Poliaka aký sa kedy narodil“ - pápeža Jána Pavla II. História mesta siaha až do 13. storočia, kedy patril významnému rodu Piastovcov. Možno povedať, že jeho dejiny boli v priebehu storočí „veľmi pohnuté“. No najťažšie chvíle prežívali jeho obyvatelia počas II. svetovej vojny, kedy bolo súčasťou nacistickej tretej ríše. Do súčasnosti sa v mestečku zachovalo viac objektov spätých so životom slávneho rodáka. Najvyhľadávanejším je rodný dom, kde sa v byte na poschodí v rodine dôstojníka poľskej armády Karola Wojtylu narodil  18.5.1920 druhý syn – Karol Józef. Pokrstený bol v susediacej Bazilike „Obetovania najsvätejšej Panny Márie“, ktorá sa stala jeho druhým domovom. Pôsobil tu aj ako miništrant. Dodnes sa zachovala aj budova osemročného gymnázia, ktoré úspešne ukončil v roku 1938.  Z Wadowíc sa odsťahoval do Krakowa - do rodného domu svojej matky, lebo pokračoval v štúdiu na svetoznámej Jagelonskej univerzite. Svoje rodisko navštívil posledný raz v júni l999, pri príležitosti korunovácie obrazu Matky Božej, pred ktorým sa ako dieťa často modlil. Na jeho pamiatku bola v mestečku v roku 2006 umiestnená socha, vedľa ktorej vyviera prameň. Vieriaci mu pripisujú liečivé účinky.

 

TERMÍN :     2 resp. 3-dňový - po celý rok

                     ucelené kolektívy termíny podľa želania 


Zájazd pre : zájazd sa realizuje na základe objednávky

                     pre ucelené kolektívy - firmy, školy, seniori...

 

PROGRAM :

 

1. deň :

Odchod z Bratislavy v nočných hodinách.

Po príchode do Krakowa prehliadka najvýznamnejších historických pamiatok mesta.  

Ubytovanie a osobné voľno

 

2. deň :

Po raňajkách odchod do mestečka Wadovice. Prehliadka mestečka a jeho pamiatok, spätých so životom pápeža Jána Pavla II.

Osobné voľno a následne odchod do Bratislavy. Predpokladaný príchod vo večerných hodinách.

 

PROGRAM ZÁJAZDU PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY (firmy, školy...)

Vám môžeme upraviť alebo doplniť podľa Vášho želania.

 

V cene zájazdu je zahrnuté :

Doprava luxusným autobusom, 1 x ubytovanie v 2-posteľových izbách s raňajkami, sprievodca

  

V cene zájazdu nie je zahrnuté :

cestovné poistenie, vstupy do objektov

 

Cestovné poistenie :

Pri ceste do zahraničia, aj krátkodobej, Vám odporúčame mať so sebou Európsky

preukaz zdravotného poistenia (vydáva ho príslušná zdravotná poisťovňa). 

Súčasne odporúčame uzatvoriť cestovné poistenie do zahraničia.

V prípade potreby (úraz, nehoda alebo iné zdravotné problémy), ak by ste 

museli navštíviť lekára, vznikli by Vám vysoké náklady. Cena zdravotných  

úkonov je v zahraničí oveľa vyššia ako u nás. 

 

 

 

 

Fotogaléria: KRAKOW -WADOWICE


www.annatour.sk - www.annatour.eu