KUTNÁ HORA - SEDLEC - PRAHA

KUTNÁ HORA  -  SEDLEC  -  PRAHA

KUTNÁ HORA

Mesto Kutná Hora patrí ku klenotom stredovekej architektúry. V stredoveku sa pokladala za druhé najdôležitejšie mesto Českého kráľovstva po Prahe. Nazývali ju pokladnicou a klenotom krajiny. Svoju slávu získala ťažbou striebra, ktoré tu bolo objavené už koncom 10. storočia. Slavníkovci už v r. 985 – 995 razili z tohto striebra mince – denáre známe ako „Malin civitas“. V 13. storočí – počas veľkého rozmachu baníctva, prišlo do mesta veľa nových osadníkov – najmä Nemcov, ktorí mali bohaté skúsenosti v tejto oblasti. Možno povedať, že vypukla vtedajšia obdoba „zlatej horúčky z Divokého západu“. Osada sa prudko neplánovite rozrastala, a tak bolo potrebné formovať právne a správne pomery. Ujali sa toho mnísi so Sedleckého kláštora, ktorý sa stal hlavnou duchovnou autoritou. Mesto získalo postupne rôzne privilégiá, najmä od Luxemburgovcov, čo ju zaradilo na druhé miesto v Čechách po Prahe. V r. 1300 sem preniesli centrálnu mincovňu českého štátu. Kutná Hora sa tak postupne stala finančným centrom českého kráľovstva.  Bohatstvo a postavenie mesta dokumentujú dodnes zachované architektonické pamiatky. Vďaka nim bolo historické jadro mesta Kutná Hora v r. 1995 zaradené medzi lokality Svetového dedičstva UNESCO. Môžete si tu prehliadnuť mnoho gotických a barokových meštianskych domov – napr. tzv. Kamenný dom z r. 1480. No najvzácnejšou pamiatkou je jedinečné architektonické dielo vrcholnej českej gotiky – bohato členený kostol sv. Barbory z konca 14. storočia. S mestom sa spája aj meno spisovateľa a autora českej národnej hymny – Jozefa Kajetána Tyla.

 

SEDLEC

V súčasnosti je súčasťou mesta Kutná Hora. V r. 1142 tu cisterciti založili opátstvo, najstaršie v Čechách. V r. 1280 – 1320 tu postavili kláštor s päťloďovým konventným kostolom Nanebovzatia Panny Márie. Kostol bol v r. 1995 tiež zaradený do svetového dedičstva UNESCO. V Sedlci sa nachádza na cintoríne Kostol Všetkých svätých, v ktorom sa nachádza svojrázna kostnica. Z kostí je vytvorená výzdoba kaplnky. No jej návšteva je naozaj iba pre „silné žalúdky“.

 

PRAHA

Praha má mnoho prívlastkov, ale asi najvýstižnejšie je „stovežatá“. Najlepšie to vidieť z vyvýšeného miesta – z Hradčian alebo Vyšehradu. Zaujímavá panoráma, ktorá sa Vám otvorí je dokladom toho, že naši predkovia boli predvídaví a vedeli, kde je ideálna poloha na založenie mesta. Bolo nepísaným pravidlom, že osady sa zakladali na brehoch riek – Prahe dodáva čaro najdlhšia česká rieka – Vltava. Hlavné mesto Česka vzniklo v 9. storočí. Do 12 storočia ho volali „Mezigrady“, pretože sa rozprestieralo medzi dvomi už spomínanými hradmi. O rozvoj mesta sa v 14. storočí najviac zaslúžil český kráľ – otec vlasti Karol IV. Vedel, že obyvateľstvo musí byť vzdelané, a tak sa rozhodol založiť v r.1348 univerzitu, ktorá funguje dodnes a nesie jeho meno. Ťažko povedať, ktorá časť historického mesta, ktoré bolo v r. 1992 zaradeného do Svetového dedičstva UNESCO, je krajšie. Staromestské námestie, Malá Strana, kostoly jeden vzácnejší a krajší ako druhý, romantická Kampa, „búrlivácke“ Václavské námestie, areál Pražského hradu s Chrámom sv. Víta, Zlatá ulička, „ospievané“ zámocké schody...

 

TERMÍN :     2 resp. 3-dňový

                     ucelené kolektívy termíny podľa želania 


Zájazd pre : zájazd sa realizuje na základe objednávky

                     pre ucelené kolektívy - firmy, školy, seniori...


PROGRAM :

1. deň :

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách.

Po príchode do Kutnej Hory prehliadka historických pamiatok v centre mesta a kostolov sv. Barbory a Nanebovstúpenia Panny Márie v Sedlci. Následne presun do hlavného mesta Česka – Prahy. Po príchode autobusová a následne pešia prehliadka Prahy.

Ubytovanie a osobné voľno

 

2. deň :

Dopoludnia - Prehliadka areálu Hradčian - Pražský hrad, Chrám sv. Víta, Zlatá ulička -a Malej strany. Osobné voľno a následne odchod do Bratislavy. Predpokladaný príchod vo večerných hodinách.

 

PROGRAM ZÁJAZDU PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY (firmy, školy...)

Vám môžeme upraviť alebo doplniť podľa Vášho želania.

 

V cene zájazdu je zahrnuté :

Doprava luxusným autobusom, 1 x ubytovanie v 2-posteľových izbách s raňajkami, sprievodca

  

V cene zájazdu nie je zahrnuté :

cestovné poistenie, vstupy do objektov

 

Cestovné poistenie :

Pri ceste do zahraničia, aj krátkodobej, Vám odporúčame mať so sebou Európsky

preukaz zdravotného poistenia (vydáva ho príslušná zdravotná poisťovňa). 

Súčasne odporúčame uzatvoriť cestovné poistenie do zahraničia.

V prípade potreby (úraz, nehoda alebo iné zdravotné problémy), ak by ste 

museli navštíviť lekára, vznikli by Vám vysoké náklady. Cena zdravotných  

úkonov je v zahraničí oveľa vyššia ako u nás. 

 

Fotogaléria: KUTNÁ HORA - SEDLEC - PRAHA

Záznamy: 1 - 6 zo 6

www.annatour.sk - www.annatour.eu