ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - ZELENÁ HORA - LITOMYŠL

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - ZELENÁ HORA - LITOMYŠL

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Leží v centrálnej časti Českomoravskej vrchoviny na Vysočine. Okresné mestečko sa vyvinulo z osady pri zámku, ktorá sa spomína už začiatkom 12. storočia. V r. 1252 majiteľ panstva Boček z Jaroslavíc založil cisterciánsky kláštor. Mnísi pochádzali z Nepomuku, a preto bol tak veľmi uctievaný sv. Ján Nepomucký. Areál kláštora mal v priebehu storočí pohnutú históriu. Zničili ho husiti, útočili na neho dva razy Švédi. Najväčší rozmach dosiahli kláštor i mesto v 18. storočí, kedy bol opátom kláštora Václav Vejmluva. Poveril  skupinu architektov, sochárov a maliarov prestavbou vyhoreného kláštora. Najvýznamnejším z nich bol pražský architekt Ján Blažej Santini-Aichel, ktorý sa zaslúžil o skrášlenie interiéru konventného kostola Nanebovzatia Panny Márie a stavbu prelatúry. Obnovený kláštor sa stal významným kultúrnym strediskom. Po zrušení kláštora cisárom Jozefom II. bol areál prebudovaný na zámok, ktorý vystriedal viacerých majiteľov. Posledným z nich bol šľachtický rod Kinských. V r. 1991 im bol majetok vrátený v rámci reštitúcie. No v Žďári nad Sázavou môžete obdivovať cenné architektonické pamiatky aj v historickom centre : radnicu, morový stĺp, gotický farský kostol sv. Prokopa z 13. storočia. Zaujímavý je barokový most so sochami, ktorý prezývajú malý Karlov Most.

 

ZELENÁ HORA

Pútnický kostol Sv. Jana Nepomuckého na Zelenej hore pri Žďáre nad Sázavou bol v r. 1994 zaradený do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Mnísi – cisteriáni – zakladatelia kláštora v Žďári nad Sázavou sem prišli z mestečka Nepomuk, a tak so sebou „priniesli“ aj kult tohto mučeníka katolíckej cirkvi a jedného z patrónov Česka. Kostol je unikátnym umeleckým dielom geniálneho pražského architekta talianskeho pôvodu Jána Blažeja Santiniho-Aichla. Kostol bol postavený v r. 1719 – 1722 v duchu tzv. barokovej gotiky, ktorá sa zrodila v Taliansku, v súvislosti s blahorečením a svätorečením Jána Nepomuckého. Kostol má v sebe určitú symboliku. Pôdorys stavby je v tvare päťcípej hviezdy – symbol Panny Márie. Kostol je obklopený ambitmi v tvare 10-cípej hviezdy, ktoré poskytujú pútnikom ochranu pred nepriaznivým počasím.

 

LITOMYŠL

Východočeské mesto Litomyšl sa po prvý raz spomína v r. 981 v Kosmovej kronike českej, ktorá bola vydaná v 12. storočí. Spomína sa ako hrad na návrší, chrániaci panstvo Slavníkovcov a neďalekú obchodnú cestu európskeho významu – tzv. "Trstenickú tezku“. Začiatkom 12. storočia sa tu z podnetu olomouckého arcibiskupa usídlili premonštráti – založili kláštor. Olivetská hora. Pod ich vplyvom Litomyšl dosahuje vysokú hospodársku a kultúrnu úroveň. Karol IV. tu v r. 1344 založil biskupstvo. Hlavnou dominantou mesta je renesančný zámok s bohatou sgrafitou výzdobou. Zámok bol v r. 1999 zaradený do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Dal ho postaviť Vratislav II. z Pernštejna - najvyšší kancelár českého kráľovstva a prvý Čech, ktorý bol nositeľom „Rádu zlatého rúna“. Staviteľom bol významný taliansky architekt Giovanni Battista Aostalli. No v meste je aj celý rad ďalších pamiatok : gotická radnica, viacero kostolov, piaristické kolégium, Dom „U rytierov“.Je tu naozaj čo obdivovať...

 

TERMÍN :   2 resp. 3-dňový

                    ucelené kolektívy v období apríl až

                    október podľa želania 


Zájazd pre : zájazd sa realizuje na základe objednávky

                    pre ucelené kolektívy - firmy, školy, seniori...


PROGRAM : 

1.deň :

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do Žďáru nad Sázavou. 

Po príchode prehliadka historického centra Žďáru nad Sázavou a Pútnického kostola sv. Jána Nepomuckého na Zelenej hore (pamiatka UNESCO). 

Osobné voľno.

Ubytovanie.

Osobné voľno.

 

2.deň :

 

Po raňajkách ochod do východočeského mesta Litomyšl. Po príchode prehliadka renesančného zámku (pamiatka UNESCO) a historického centra Litomyšle.

Osobné voľno.

Predpokladaný príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.

         

PROGRAM ZÁJAZDU PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY (firmy, školy...)

Vám môžeme upraviť alebo doplniť podľa Vášho želania.

 

V cene zájazdu je zahrnuté :

Doprava luxusným autobusom, sprievodca

 

V cene zájazdu nie je zahrnuté :

Cestovné poistenie, vstupy do zámkov, ochutnávka vína 

 

Cestovné poistenie :

Pri ceste do zahraničia, aj krátkodobej, Vám odporúčame mať so sebou

Európsky preukaz zdravotného poistenia (vydáva ho príslušná zdravotná

poisťovňa). Súčasne odporúčame uzatvoriť cestovné poistenie do zahraničia.

V prípade potreby (úraz, nehoda alebo iné zdravotné problémy), ak by ste

museli navštíviť lekára, vznikli by Vám vysoké náklady. Cena zdravotných

úkonov je v zahraničí oveľa vyššia ako u nás.

 

Fotogaléria: LITOMYŠL - ZELENÁ HORA - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Záznamy: 1 - 6 zo 6

www.annatour.sk - www.annatour.eu