POĽSKO - OSWIECIM - KRAKOW

POĽSKO - OSWIECIM - KRAKOW

OSWIECIM

V blízkosti tohto poľského mestečka bol nacistickým Nemeckom zriadený komplex zajateckého a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Bürkenau, ktorý bol najväčším koncentračným táborom Hitlerovej „Tretej ríše“. Je hrozivým dôkazom toho, kam až môže viesť zvrhlosť človeka. Počas II. svetovej vojny vo vyhladzovacom tábore Oswiecim  zahynulo 1,5 milióna ľudí – Židov, politických väzňov, vojnových zajatcov a Rómov. Presný počet obetí však nie je známy. Predpokladá sa, že 900 000 ľudí bolo ihneď po deportácii poslaných do plynových komôr alebo bolo zastrelených. A ostatní zahynuli v dôsledku chorôb, hladu, vyčerpania, týrania a pokusov na ľuďoch. V tábore sa dodnes zachovalo 45 murovaných a 22 drevených barakov. Viditeľné sú aj zvyšky plynových komôr a kremačných jám pre pece. Pôvodné je aj oplotenie, komíny a základy zničených barakov. Ako memento pre budúce generácie bol v roku 1979 tento komplex zaradený do zoznamu pamiatok UNESCO.   

 

KRAKOW

V roku 1978 bolo historické centrum Krakowa zaradené do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. A nemožno sa tomu vôbec čudovať. Na území mesta je celkom 6 000 historických a architektonických pamiatok, ktoré sa zachovali iba vďaka tomu, že mesto nebolo počas II. svetovej vojny bombardované. Iné poľské mestá takéto šťastie nemali.  Krakow je dodnes pre všetkých Poliakov symbolom poľskej štátnosti. Bolo niekoľko storočí hlavným mestom poľského kráľovstva, a neskôr korunovačným mestom poľských kráľov. Založili ho starí Vislania okolo roku 800 n.l. Na pahorku Wawel, týčiacim sa nad riekou Wisla, postavili hrad ako obrannú pevnosť, strážiacu obchodné cesty. Hlavným, a v tom čase  veľmi cenným obchodným artiklom, bola soľ z neďalekej bane Wieliczka. V priebehu stáročí pevnosť prebudovali na honosné sídlo poľských kráľov. Súčasťou komplexu Wawel je aj bazilika sv. Václava a sv. Stanislava – miesto korunovácií poľských kráľov. Počas prehliadky historických pamiatok Krakowa sa zoznámite s kráľovským palácom, bazilikou, i ďalšími zaujímavosťami (Žigmundova kaplnka, Dračia jaskyňa...). Potom sa vydáte po starej „korunovačnej ceste“ do centra mesta – na hlavné námestie Rynek glóvny, kde spoznáte hlavné dominanty : Mariánsky kostol s veľmi cenným interiérom, Sukiennica, šikmá veža tzv.  „Ratusz, množstvo gotických, renesančných a barokových domov. Treťou časťou prehliadky Krakowa bude Kazimierz. Pôvodne bolo samostatným mestom s prevažne židovským obyvateľstvom. Možno Vám bude povedomé, lebo práve tu nakrúcal svetoznámy americký filmový režisér Steven Spielberg masové scény slávneho filmu „Schindlerov zoznam“. Najcennejšou budovou je „Stará synagóga“ z 15. storočia. V súčasnosti slúži ako veľmi zaujímavé múzeum s expozíciou približujúcou život a kultúru Židov v Krakowe. Veľmi emotívnou je časť venovaná obdobiu II. svetovej vojny. Pre mládež je táto expozícia veľmi poučná ...

 

TERMÍN :         podľa želania – dvojdňový alebo trojdňový   

                       (možno ho doplniť o ďalšie lokality)

 

PROGRAM :     

Odchod z Bratislavy v skorých ranných hodinách do Oswiecimu. Po príchode prehliadka bývalého najväčšieho koncentračného tábora. Následne odchod do Krakowa. Po príchode prehliadka historického centra Krakowa. Ubytovanie a osobné voľno. Na druhý deň pokračovanie prehliadky Krakowa. Po krátkom osobnom voľne spiatočná cesta do Bratislavy. Predpokladaný príchod do Bratislavy vo večerných hodinách

 


www.annatour.sk - www.annatour.eu