PANNONHALMA - GYÖR

PANNONHALMA - GYÖR

PANNONHALMA

Dnešné mestečko, ktoré leží medzi Slovákmi často navštevovaným Györom a Veszprémom, preslávil benediktínsky kláštor. Založil ho v r. 996 knieža Gejza - otec Štefana I., zakladateľa uhorského štátu). Podľa benediktínskej tradície sa stavali kláštory zasvätené Benediktovi z Nursie na kopcoch, aby boli bližšie k Bohu. Výnimkou nie je ani kláštor v Pannonhalme. Stojí na 282 m vysokom kopci sv. Martina a dominuje širokému okoliu – pripomína pevnosť. Benediktínske arciopátstvo je už vyše 1000 rokov dodnes centrom vzdelanosti v tejto oblasti. Nemožno sa čudovať, že vďaka svojmu historickému významu i zachovaným pamiatkam – Bazilika sv. Martina -  bol v r. 1996 zaradený do zoznamu svetového dedičstva UNESCO a patrí medzi najnavštevovanejšie oblasti Maďarska.

Opátstvo v Pannonhalme malo tzv. Montecasínske výsady – bolo podriadené priamo pápežovi a prvému benediktínskemu opátstvu v Monte Casino. Mnísi patrili k cirkevnej elite v novovznikajúcom maďarskom štáte.

Najkrajšou časťou opátstva je knižnica, ukrývajúca vyše 360 000 tisíc vzácnych zväzkov kníh a písomností od 10. storočia. Jej súčasťou je aj obrazová galéria a zbierka mincí z obdobia starovekého Ríma.

Ku kláštoru patrí aj arborétum a kláštorné záhrady. Mnísi v tzv. Rajskej záhrade oddávna pestovali liečivé rastliny a venovali sa liečeniu obyvateľov. V súčasnosti sa každoročne v záhradách počas leta konajú levanduľové týždne, ako aj týždne byliniek. Pestovanie levandule v kláštore má svoju tradíciu od začiatku 18. storočia. Návštevníci si môžu kúpiť levanduľový olej, vonné vankúšiky či kozmetické prípravky.

Turisti obľubujú posedenie v reštaurácii a vinárni opátstva – Viator, zriadenej v r. 2010. V miestnych pivniciach sa dorába vďaka Rimanom kvalitné víno s vyše tisícročnou tradíciou.

 

GYÖR

Mesto leží „čo by kameňom dohodil“ od Bratislavy. Má zaujímavú polohu – vzniklo na  poloostrove medzi Mosonským Dunajom a riekou Rába. V počte zachovaných historických a architektonických pamiatok je na čestnom druhom mieste v Maďarsku. Za rekonštrukciu barokového centra mesta získalo mesto Cenu od európskych pamiatkárov.

Györ má vďaka svojej polohe aj veľmi zaujímajú históriu. Žili tu Kelti, ktorí mu dali meno Arabona – (neskôr Ráb), Rimania, Slovania, Avari a koncom 9. st. sem prišli Maďari. Usadili sa v starej rímskej pevnosti. Po vpáde Turkov v 16. storočí dal veliteľ mesto vypáliť, aby im nepadlo do rúk. Po oslobodení od tureckej nadvlády ho vybudovali znova v renesančnom slohu vďaka významným talianskym architektom. Počas ďalších storočí mesto postupne rástlo a bohatlo vďaka medzinárodnému obchodu – leží na trase medzi Viedňou a Budapešťou.

Môžete sa poprechádzať romantickými uličkami a súčasne obdivovať  : Kostol sv. Štefana, Kostol sv. Ignáca z Loyoly, Karmelitánsky kostol, hrad nad sútokom Ráby a dunajského ramena, evanjelické lýceum - kde študoval aj Ľudovít Štúr, židovskú synagógu a malebné domy ... 

 

TERMÍN :      1 - dňový výlet - po celý rok  

                       ucelené kolektívy termíny podľa želania 

 

Zájazd pre :   ucelené kolektívy - firmy, školy, seniori...

                       rodiny s deťmi, starých rodičov s vnúčatami

                       individuálnych turistov, single


PROGRAM :

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do Pannonhalmy.

Po príchode návšteva kláštorného komplexu v Pannonhalme.  

Osobné voľno.

Následne presun do Györu - Prehliadka historického centra mesta

Osobné voľno (nákupy, posedenie pri kávičke, prechádzky).

Navečer odchod do Bratislavy. Príchod do Bratislavy okolo 20.00 hod.

 

PROGRAM ZÁJAZDU PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY (firmy, školy...)

Vám môžeme upraviť alebo doplniť podľa Vášho želania.

 

V cene zájazdu je zahrnuté :

Doprava luxusným autobusom, sprievodca

 

V cene zájazdu nie je zahrnuté :

Cestovné poistenie, vstupy do múzeí, galérií, atď.

 

Cestovné poistenie :

Pri ceste do zahraničia, aj krátkodobej, Vám odporúčame mať so sebou

Európsky preukaz zdravotného poistenia (vydáva ho príslušná zdravotná

poisťovňa). Súčasne odporúčame uzatvoriť cestovné poistenie do zahraničia.

V prípade potreby (úraz, nehoda alebo iné zdravotné problémy), ak by ste

museli navštíviť lekára, vznikli by Vám vysoké náklady. Cena zdravotných

úkonov je v zahraničí oveľa vyššia ako u nás.

 

Fotogaléria: PANNONHALMA - GYÖR


www.annatour.sk - www.annatour.eu