NEMECKO - PASSAU - NORIMBERG - AUGSBURG

NEMECKO - PASSAU - NORIMBERG - AUGSBURG

PASSAU

Mesto Passau (Pasov) spája so Slovenskom rieka Dunaj, ale aj udalosti z našej dávnej minulosti. Leží na hraniciach Rakúska s Nemeckom a má prívlastok mesto "troch riek“ - "stretávajú" sa tu rieky Dunaj, Inn a Ilz. Mesto má vďaka svojej polohe zaujímavú históriu. Bolo osídlené už v staroveku. V 1.st. p.n.l. tu keltskí Bójovia založili opevnené sídlisko. V  1. st. n.l. ich vystriedali Rimania. Postavili tu dve strategicky významné vojenské pevnosti. Začiatkom 8. storočia v meste založil sv. Bonifác biskupstvo, ktoré šírilo kresťanstvo aj k nám na Veľkú Moravu. Mojmírovci prijali krst práve z Passau. Koncom 9. storočia patril pasovský biskup Wiching k hlavným protivníkom veľkomoravského arcibiskupa sv. Metoda. Mesto ležalo na križovatke významných obchodných ciest, a tak celé stáročia bohatlo z medzinárodného obchodu. Po ničivých požiaroch v 17. storočí mesto vďaka talianskym architektom "vstalo z popola ako legendárny Phoenix". Bolo postavených veľa nádherných barokových stavieb, ktoré uvidíte počas prechádzky mestom. Zaujímavé sú : časť stredovekých hradieb na rímskych základoch, nová biskupská rezidencia, Dóm sv. Štefana s najväčším organom na svete (17 388 píšťal), gotická radnica a mnoho ďalších.

 

NORIMBERG

Bavorské mesto Norimberg poznáme predovšetkým z novodobej histórie. Na hodinách dejepisu sme sa dozvedeli, že tu od 20.11.1945 do 1.10.1946 zasadal Medzinárodný vojenský tribunál, ktorý súdil nacistických vojnových zločincov - Norimberský proces. No mesto má veľmi bohatú históriu. Už v 13. storočí bol slobodným ríšskym mestom, v ktorom zasadal snem. S Norimbergom je spojené aj meno českého kráľa Karola IV. – otca vlasti. V r. 1356 na sneme Zlatou bulou vyhlásil ríšsku ústavu, ktorá platila až do r. 1806. V Norimbergu sa narodil aj jeho syn – Václav IV. Rozkvet Norimbergu vrcholil v 15. a 16. storočí, kedy bol významným obchodným strediskom, čo sa prejavilo aj na jeho výstavbe. Žiaľ mnoho pamiatok bolo zničených počas bombardovania. Obyvateľom sa však podarilo mesto obnoviť do pôvodnej krásy. Pozývame Vás na prechádzku mestom, ktorého kanály mu pridávajú romantiku „talianskych Benátok“.

 

AUGSBURG

V r. 1530 bola v tomto meste vyhlásená augsburská konfesia, na základe ktorej bola v r. 1555 priznaná protestantom rovnoprávnosť s katolíkmi. Týkalo sa to však iba vrchnosti. Evanjelická cirkev augsburského vyznania pôsobí aj na Slovensku a je druhou najvýznamnejšou. No história tohto mesta je oveľa staršia. Žili tu keltskí Vindelikovania, po nich Rimania, ktorý tu založili vojenský tábor Augusta Vindelicorum. V 13. storočí už bol slobodným ríšskym mestom s vysoko rozvinutým medzinárodným obchodom a bankovníctvom. S mestom sa spája i bohatý šľachtický rod Fuggerovcov, ktorý vlastnili majetky aj na Slovensku – bane, ale aj náš najzachovalejší hrad – Červený kameň. Augusburg bol tiež počas 2. svetovej vojny veľmi zničený, no pamiatky boli obnovené. Vďaka ich kráse nazývajú Augsburg aj najsevernejším mestom Talianska. Počas prehliadky mesta Vás určite očarí : Radničné námestie s radnicou, ktorú zdobí „borovicová šiška“ – symbol mesta, Kostol sv. Petra, veža „Perlach“ s 261 schodmi, Dóm našej milej Panej, Fronhof – bývalý kniežací a biskupský palác.

 

 

PROGRAM :     

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do Passau. Po príchode do mesta pešia prehliadka historického centra Passau. Ubytovanie. Na druhý deň pokračovanie cesty do bavorského mesta Norimberg. Opäť pešia prehliadka historického centra Norimbergu. Po osobnom voľne cesta do Augusburgu. Ubytovanie. Prehliadka historického Augsburgu a následne cesta do Bratislavy. Predpokladaný príchod do Bratislavy v neskorých večerných hodinách. 


www.annatour.sk - www.annatour.eu