POĽSKO - KRAKOW - WADOWICE

POĽSKO - KRAKOW - WADOWICE

KRAKOW

Je mesto s veľmi zaujímavou a „pohnutou“ históriou.  Až do konca 16. storočia bolo hlavným mestom Poľského kráľovstva. Prvý hrad na brehu Visly postavili Vislania okolo roku 800. Mal ochraňovať križovatku významných obchodných ciest. Možno ste sa na hodinách dejepisu učili, že Krakow bol na konci 9. storočia súčasťou Veľkej Moravy, nášho prvého štátneho útvaru. A až po jej rozpade sa v 10. storočí stal súčasťou Poľského štátu. Na pahorku WAWEL stojí kráľovský hrad dodnes. Bol nielen 500 rokov sídlom poľských kráľov, ale v miestnej katedrále sa konali korunovácie aj po tom, čo sa hlavným mestom stala Warszawa. Jednoducho Krakow je symbolom poľskej štátnosti a Poliaci sú na neho patrične hrdí dodnes. V meste sa dodnes zachovalo vyše 6 000 historických pamiatok zo všetkých období, a tak sa nemožno čudovať, že historické centrum mesta bolo už v roku 1978 zaradené do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Najnavštevovanejší je areál Kráľovského hradu Wawel s „korunovačnou“ katedrálou. Možno tu napríklad uvidieť aj tretí najťažší zvon na svete - Zygmund, ktorý je o 350 rokov starší ako svetoznámy Big Ben v Londýne. Rozkývať ho nie je vôbec jednoduché, treba na to až 10 ľudí. Mládež si zasa obľúbila návštevu tzv. „Dračej jaskyne“, spätej s legendou o drakovi Krakovi. Zaujímavé pre návštevníkov mesta je aj najväčšie námestie - nielen v Poľsku, no možno aj v Európe. Rynek Główny má rozlohu   40 000 m² . Sú tu ďalšie známe historické a architektonické pamiatky mesta. Hlavnou dominantou je dvojvežový Mariánsky kostol z 13. storočia s veľmi zaujímavým interiérom. Najcennejším je najväčšie gotické súsošie od majstra Wita Stwosza. Známou budovou na námestí je renesančná tržnica Sukiennice (Dom súkenníkov), či poľská šikmá veža tzv. Ratusz. Krakow je aj mestom mladých. Na Jagelonskej univerzite, ktorá bola založená v r. 1364. študujú mladí ľudia z celého Poľska. Nemožno sa čudovať, veď študovať na jednej z najstarších univerzít v Európe a na svete je určite motivujúce... 

 

WADOWICE

Počas druhej časti výletu sa vyberiete po stopách prvého slovanského pápeža – Jána Pavla II., ktorý pochádzal práve z tohto neveľkého mestečka v blízkosti Krakowa. Dodnes sa zachovalo viacero budov spätých s jeho životom. Predovšetkým je to jeho rodný dom, kde 18.5.1920 uzrel svetlo sveta druhorodený syn dôstojníka poľskej armády Karola Wojtylu – Karol Józef.    Pokrstili ho v susediacom kostole – Bazilike „Obetovania najsvätejšej Panny Márie“, ktorý sa stal jeho druhým domovom. Tretím objektom je budova chlapčenského osemročného gymnázia, ktoré ukončil Karol Wojtyla v roku 1938 maturitnou skúškou. V štúdiu pokračoval na Jagelonskej univerzite v Krakowe, kde neskôr pôsobil ako biskup, arcibiskup, a v rokoch 1967 – 1978 ako kardinál.   

 

TERMÍN :         podľa želania – dvojdňový alebo trojdňový   

                       (možno ho doplniť o ďalšie lokality)

 

PROGRAM :     

Odchod z Bratislavy v skorých ranných hodinách do Krakowa. Po príchode do mesta prehliadka historického centra mesta. Ubytovanie a osobné voľno. Na druhý deň prehliadka mestečka Wadowice – rodiska pápeža Jána Pavla II. Predpokladaný príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.


www.annatour.sk - www.annatour.eu