POĽSKO - WIELICZKA - KRAKOW

POĽSKO - WIELICZKA - KRAKOW

WIELICZKA

Keď sa povie soľ, tak si každý predstaví „bežnú“ prísadu do jedál, bez ktorej by človek nedokázal žiť. No a žiaci či študenti si možno spomenú aj na hodiny chémie – na chlorid sodný či kamennú soľ... Ale uvidieť, čo dokáže vytvoriť príroda a človek, to už je skutočný zážitok, za ktorým sa vydáte počas tohto výletu. Soľné bane v poľskej Wieliczke patria medzi najstaršie a najväčšie na svete. V hĺbke do 300 m sa nachádza labyrint vyše 200 km chodieb s vyše 20 000 miestnosťami rôznych veľkostí. V bani sa ťažilo biele zlato od 13. storočia do 90-tych rokov 20. storočia, kedy sa už ťažba ekonomicky nevyplácala. A tak sa rozhodli časť bane v dĺžke 2,5 km v hĺbke do 135 m sprístupniť iba verejnosti. Bolo to určite dobré rozhodnutie. Lebo za touto atrakciou cestuje ročne v priemere 750 000 turistov z celého sveta. Po návšteve tohto neobvyklého miesta pochopíte, prečo bola v r. 1978 zaradená do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Uvidíte soľné jazierka, ťažobné komory, banské stroje a zariadenia, ale aj výtvory baníkov. Soľné kaplnky, reliéfy, sochy... No asi najunikátnejšou je kaplnka patrónky baníkov soľných baní, sv. Kingy (dcéry uhorského kráľa Belu IV.). Nachádza sa v hĺbke 101 m a zaberá plochu 800 m². Môžete sa v nej cítiť ako v paláci „ľadovej kráľovnej“. Nemožno sa čudovať, že jeden francúzsky cestovateľ v 18. storočí prirovnal túto baňu k egyptským pyramídam.

 

KRAKOW 

Bol nielen bývalým hlavným mestom Poľského kráľovstva, ale aj symbolom poľskej štátnosti. Už na prelome 1. a 2. tisícročia Malopoľské, Veľkopoľské vojvodstvo a Sliezko tvorili poľský štát. Možno povedať, že máme s ním aj „kúsok“ spoločnej histórie. Koncom 9. storočia bol súčasťou prvého štátneho útvaru na našom území – Veľkej Moravy. Na území dnešného Krakowa bol vybudovaný prvý hrad na počiatku 9. storočia. Postavili ho Vislania na vrchu Wawel, nad riekou Vislou, aby ochraňoval obchodné cesty. Najvýznamnejším obchodným artiklom už v tomto období bola soľ, ktorú získavali v neďalekej bani Wieliczka. Wawel bol sídlom poľských kráľov vyše 500 rokov. Dnes možno v hradnom paláci okrem súkromných kráľovských komnát, obdivovať „Sieň senátorov“ a „Trónnu sieň“. Hradný komplex tvorí aj bazilika, v ktorej boli po niekoľko storočí korunovaní poľskí králi. Jej súčasťou je aj unikátna renesančná Žigmundova kaplnka s pozlátenou klenbou, dielo talianskej renesancie. Po prehliadke hradného areálu pokračuje pešia prehliadka návštevou historického centra mesta. Určite zaujímavým je najväčšie námestie v strednej Európe – Rynek Glówny s tromi hlavnými dominantami : druhým najvýznamnejším kostolom v Krakowe – Mariánskym kostolom z 13. storočia, budovou tržnice – Sukiennica a miestnou šikmou vežou zvanou „Ratusz“. Za prehliadku stojí aj „Collegium Maius“ - najstaršia budova Jagelonskej univerzity, ktorá bola založená o 16 rokov neskôr než Pražská univerzita – v r. 1364. Študoval a prednášal na nej aj Karol Wojtyla – pápež Ján Pavol II.

  

TERMÍN :         podľa želania – dvojdňový alebo trojdňový   

                       (možno ho doplniť o ďalšie lokality)

 

PROGRAM :     

Odchod z Bratislavy v skorých ranných hodinách do Wieliczky. Po príchode prehliadka najväčších a najstarších soľných baní. Následne odchod do Krakowa. Po príchode prehliadka historického centra Krakowa. Ubytovanie a osobné voľno. Na druhý deň pokračovanie prehliadky Krakowa. Po krátkom osobnom voľne spiatočná cesta do Bratislavy. Predpokladaný príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.


www.annatour.sk - www.annatour.eu