02 - ADVENTNÝ VENIEC VYMYSLEL

02 - ADVENTNÝ VENIEC VYMYSLEL

hamburský kňaz Johann Hinrich Wichern, ktorý sa staral o osirelé deti. Tie ho neustále domŕzali otázkou – kedy už budú Vianoce. A tak im v roku 1839 vymyslel prvý adventný veniec. Za jeho základ mu poslúžilo koleso zo starého voza. Vyzdobil ho 23 sviečkami a čečinou. Devätnásť červených sviečok bolo tenkých – predstavovali všedné dni. Štyri hrubšie - biele - sviečky symbolizovali štyri adventné nedele.

V súčasnosti sa "udomácnil" adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré sa zapaľujú postupne - teda každá z nich pripadá na jednu adventnú nedeľu.


www.annatour.sk - www.annatour.eu