RAKÚSKO - EISENSTADT - NEZIDERSKÉ JAZERO – MÖRBISCH - RUST

RAKÚSKO  -  EISENSTADT  -  NEZIDERSKÉ JAZERO – MÖRBISCH  -  RUST

EISENSTADT

Hlavné mesto spolkovej krajiny Burgenland má zaujímavú bohatú históriu, spätú s významným uhorským rodom Esterházyovcov a osobnosťou hudobného génia Josepha Haydna. Haydn pôsobil v službách Esterházyovcov vyše štyridsať rokov. Ako kapelník ich dvorného orchestra navštívil aj Bratislavu - dnešný Prezidentský palác. V meste navštívite miesta s ním spojené - Esterházyovský palác s prekrásnou tzv. Haydnovou sálou, Dom – dnes jeho múzeum - kde býval niekoľko desaťročí. Haydn zomrel vo Viedni, ale jeho posledným želaním bolo odpočívať v Eisenstadte. Jeho prekrásny náhrobok sa nachádza v tzv.  Berg-kirche. V tomto kostole sa nachádza aj originálna „Kalvária“ ...

NEZIDERSKÉ JAZERO – MÖRBISCH

Ďalšou zastávkou výletu bude mestečko Mörbisch na brehu Neziderského jazera (Neusiedler See). Je to jediné stepné jazero v Európe. Leží na území Rakúska (240 km²) a Maďarska  (75 km²). Bolo zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Počas vyhliadkovej plavby si môžete zopakovať vedomosti z biológie – je tu totiž veľmi zaujímavá flóra a fauna. Hniezdi tu 250 druhov vtákov, medzi inými aj bociany, ktoré sú pre túto krajinu typické ...

RUST

Nakoniec navštívite ešte mestečko Rust. Je to významné vinárske stredisko, ležiace na západnom brehu Neziderského jazera. Má veľmi pekne zachovalé historické jadro so vzácnym tzv. Rybárskym kostolom i typické vinohradnícke domy s romantickými dvormi a záhradkami. K mestu nerozlučne patria aj bociany. Bocianie hniezda sa nachádzajú takmer na každom komíne na hlavnej ulici. Nemožno sa čudovať, že mestečko má prívlastok – mesto bocianov.

 

TERMÍN :         podľa želania – jednodňový   

 

PROGRAM :     

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do Eisenstadtu. Po príchode do Eisenstadtu prehliadka zámku - rodinného sídla rodiny Esterházyovcov s prekrásnou tzv. Haydnovou sálou a Múzea Josepha Haydna. Následne návšteva mestečka Mörbich na brehu Neziderského jazera spojená s plavbou po jazere. Nakoniec návšteva „mesta bocianov“ - vinohradníckeho mestečka Rust so zaujímavým historickým centrom. Predpokladaný príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.

 


www.annatour.sk - www.annatour.eu