RAKÚSKO - KITTSEE - ČOKOLÁDOVŇA - ZÁMOK ORTH

RAKÚSKO - KITTSEE - ČOKOLÁDOVŇA - ZÁMOK ORTH

KITTSEE

Výlet sa začne návštevou „čokoládovne“ v Kittsee. Je to rodinná firma, ktorá má svoje začiatky spojené s Viedňou, kde zakladateľ firmy – Franz Hauswirth - otvoril po II. svetovej vojne cukráreň s výrobou cukroviniek. Neskôr založil úspešnú fabriku v blízkosti hraníc so Slovenskom, vo svojej rodnej obci. Počas exkurzie deti uvidia, že čokoláda, než si na nej pochutnajú, má „pred sebou dlhú púť“ - od kakaových bôbov, až po sladké pokušenie v podobne cukroviniek. Následne ich môžu ochutnať a zakúpiť si v podnikovej predajni – v Csoko-csárde za výhodnejšie ceny ako v maloobchode.

 

ZÁMOK ORTH

Po návšteve čokoládovne bude výlet pokračovať do zámku Orth na Dunaji. Bude to vynikajúca príležitosť priblížiť najmladšej generácii zachovanú prírodu Dunajských luhov. Oblasť od Viedne po Bratislavu, pozdĺž Dunaja, vyhlásili v r. 1996 za Národný park Donau Auen (Dunajské luhy). Centrom národného parku je bývalý vodný hrad, neskôr poľovnícky zámok Habsburgovcov – Orth na Dunaji. Po skončení rekonštrukcie zámku v r. 2004 – 2005 tu bola zriadená stála expozícia. Jej cieľom je návštevníkov nielen informovať, ale aj vzbudiť v nich lásku k prírode a snahu ochraňovať ju. Prehliadka sa skladá z dvoch častí. V interiéri zámku – v barokovom divadle – sa deti dozvedia ako vzniká lužný les. Potom sa vydajú na multimediálny výlet v čase o formovaní sa dunajskej lužnej krajiny. Následne sa môžu poprechádzať a zahrať na obrovskej leteckej mape tejto oblasti. A v krátkom filme uvidia aspoň časť z bohatej flóry a fauny (800 druhov rastlín, 30 druhov cicavcov, 100 druhov vtákov, 60 druhov rýb, 8 druhov plazov a 13 druhov obojživelníkov). Prehliadka pokračuje v exteriéri – na Zámockom ostrove. Návštevníci tu môžu pozorovať typické druhy zvierat, žijúcich v mokradiach (európska korytnačka močiarna, plazy, žaby, sysle...). No najväčšou atrakciou je „pozorovateľňa“ vybudovaná pod hladinou starého dunajského ramena. V spleti podvodných rastlín tu žije viacero druhov rýb, typických pre tok Dunaja. Na Zámockom ostrove majú deti k dispozícii aj viaceré atrakcie : visutý most, cestičku cez vodu po drevených koloch, veľké bocianie hniezdo, kde sa môžu vyšantiť. Súčasťou prehliadky vonkajšieho areálu je aj vyhliadková veža na nádvorí zámku. Po 107 schodoch čaká návštevníkov neobvyklá odmena – pohľad "naživo" do bocianieho hniezda prostredníctvom obrazovky. V prípade záujmu je možné doobjednať si okružnú plavbu po Dunaji loďou „Čajka“. Loď bola postavená podľa vzoru historickej dunajskej lode a plavba na nej je skutočne veľkým zážitkom pre malých i veľkých.

 

TERMÍN :         podľa želania – jednodňový   

                       v čase od 1. apríla do 31. októbra

 

PROGRAM :     

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do Kittsee. Po príchode exkurzia v „čokoládovni“ - firmy Hauswirth v Kittsee. Odtiaľ cesta pokračuje do Orthu na Dunaji, kde sa v bývalom vodnom hrade deti oboznámia s históriou a súčasnosťou Národného parku Donau Auen.  Venovať sa im budú slovensky hovoriaci miestni sprievodcovia. Expozícia je didakticky vynikajúco spracovaná - je to praktická ukážka hodín biológie, geografie i histórie. Osobitne si tu prídu na svoje deti do cca 12. rokov. Následne osobné voľno alebo vychádzka na brehu Dunaja. Navečer návrat do Bratislavy.


www.annatour.sk - www.annatour.eu