06 - TICHÁ NOC - NAJZNÁMEJŠIA KOLEDA

06 - TICHÁ NOC - NAJZNÁMEJŠIA KOLEDA

Najznámejšia vianočná koleda „Tichá noc“ oslavuje každoročne už vyše 200 rokov od svojho vzniku. Spieva sa vo vyše 300 jazykoch. Po prvý raz zaznela na Štedrý deň r. 1818 v kostolíku sv. Mikuláša v rakúskom Oberndorfe pri Salzburgu. Text napísal kaplán Joseph Mohr a hudbu skomponoval arnsdorfský učiteľ a organista Franz Gruber. Kaplnka Stille-Nacht-Kapelle (Kaplnka Tichej noci) je dnes turistickou atrakciou. Pôvodný text piesne mal šesť strof. V súčasnosti sa spieva najmä prvá, šiesta a druhá strofa. Ak si ju chcete na Štedrý deň zaspievať, tu sú jej slová :

 

Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky tíško spí, sní.

Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!

Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar
božsky rozsieva v jasličkách tam:
bije záchranná hodina nám
v tvojom zrodení, Boh Syn,
Ježiško, Láska, Boh Syn!

 

 


www.annatour.sk - www.annatour.eu