Advent sa už začal. 

Chcete o ňom vedieť viac? Kliknite nižšie...

ZAUJÍMAVOSTI O ADVENTE A VIANOCIACH

01 - ADVENT A JEHO PÔVOD

je prvá časť takzvaného cirkevného roka rímskokatolíckej cirkvi. Skladá sa zo štyroch adventných nedieľ pred narodením Ježiša Krista. Posledná adventná nedeľa sa môže prekrývať aj so Štedrým dňom. V súčasnosti sa často chápe „komerčne“, no má to byť predovšetkým obdobie oddychu...

02 - ADVENTNÝ VENIEC VYMYSLEL

hamburský kňaz Johann Hinrich Wichern, ktorý sa staral o osirelé deti. Tie ho neustále domŕzali otázkou – kedy už budú Vianoce. A tak im v roku 1839 vymyslel prvý adventný veniec. Za jeho základ mu poslúžilo koleso zo starého voza. Vyzdobil ho 23 sviečkami a čečinou....

03 - ADVENTNÝ VENIEC NA SLOVENSKU

Na Slovensko sa preniesol tento zvyk v minulom storočí. Naši predkovia vyrábali prvé adventné vence z vetvičiek ihličnatých stromov a imela. Vkladali do nich 4 sviečky. Tri fialové a jednu ružovú. Prečo práve tieto farby? Fialová farba bola v minulosti veľmi vzácna....

04 - ADVENTNÝ KALENDÁR

Miestom narodenia adventného kalendára, tak ako aj adventného venca, je Nemecko - prostredie evanjelickej cirkvi. Prvý kalendár bol vyrobený ručne v roku 1851. Prvé adventné kalendáre sa kreslili jednoduchou kriedou, neskôr formou sviečkových vencov. Predchodca adventného kalendára aký poznáme dnes...
1 | 2 >>

 

3. - 19.5.2019

Majstovstvá sveta

v hokeji

Slovensko

Bratislava

Košice

Мaskot Majstrovstiev sveta v hokeji 2019 
Меdveď MACEJKO

Аutor : Коlektív Agentúry Wiktor Leo Burnett

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA JEDNODŇOVÝ VÝLET

ÚDAJE KLIENTA : Meno a priezvisko, Dátum narodenia, RČ iba v prípade záujmu o cestovné poistenie, Trvalé bydlisko, Kontaktný telefón, E-mail. PRI PRIHLASOVANÍ MENEJ ako 4 osôb, do prázdnej kolónky vpíšte prosím nulu.


www.annatour.sk - www.annatour.eu