03 - DOMINANTY NAD BRATISLAVOU

03 - DOMINANTY NAD BRATISLAVOU

AUTOBUSOVÁ + PEŠIA (ak máte vlastný autobus)

 

Špeciálna exkurzia sa začne na jednom z najkrajších miest Malých Karpát, odkiaľ máme Bratislavu ako na dlani. Vo výške 252 m n.m. bol pôvodne jeden z piatich poľných cintorínov Sovietskej armády na území mesta.

V r. 1960 bol na jeho mieste vytvorený kolektívom slovenských architektov a umelcov Monumentálny pamätník SLAVÍN najkrajší pamätník Sovietskej armády v strednej Európe. Podobný nenájdete ani u našich susedov vo Viedni, v Prahe či Budapešti. Svoj život v bojoch o Bratislavu a Západoslovenský kraj položilo 6 845 väčšinou mladých mužov a žien, ktorí sa určite tešili domov, no „osud“ k nim nebol milostivý.  A my máme "dnes" možnosť svojou návštevou vzdať im svoju úctu...

Na spiatočnej ceste navštívime ďalšiu dominantu mesta - Bratislavský hrad. Bez jeho siluety si naše mesto ani nevieme predstaviť. Toto miesto vždy dýchalo dejinami. Ľudia tu žili už v období neolitu, stopy tu zanechali Kelti, Rimania, Slovania... Svoje najslávnejšie roky "prežil" počas 40-ročnej vlády Márie Terézie, kedy bol spolu s viedenským Schönbrunnom oficiálnou rezidenciou Habsburgovcov. Počas poslednej rekonštrukcie Bratislavského hradu boli zrenovované aj jej reprezentačné priestory. Trónna sála Márie Terézie, Rytierska sieň slúžia aj dnes štátnej reprezentácii. A preto ich žiaľ môžeme navštíviť iba raz do roka - 1.septembra počas štátneho sviatku Slovenskej republiky.

Na záver prehliadky pochopíme, prečo obidve navštívené miesta sú našimi národnými kultúrnymi pamiatkami.

 

Trvanie exkurzie :       3 hodiny

 

HODINA ZAČIATKU EXKURZIE, MIESTO STRETNUTIA A CENA DOHODOU. 

(uveďte ich prosím v nižšie pripojenej objednávke)

 

OBJEDNÁVKA – Dominanty nad Bratislavou


www.annatour.sk - www.annatour.eu