06 - ŽIDOVSKÁ BRATISLAVA

06 - ŽIDOVSKÁ BRATISLAVA

PEŠIA PREHLIADKA

 

Bratislava bola už aj v minulosti kozmopolitným mestom, v ktorom jej obyvatelia „striedali“ bez problémov nemčinu, maďarčinu a slovenčinu.        Bol tu „mix“ národností a vierovyznaní. Prví Židia sa v našom meste usídlili už asi v 11.storočí - v centre mesta : na rozhraní  ulíc Uršulínska – Klobúčnická – Nedbalova. Neskôr sa usídlili pod Bratislavským hradom.     Pred II.svetovou vojnou tvorili 12 % obyvateľov. No žiaľ ich tragický osud poznamenal židovské osídlenie nášho hlavného mesta dodnes.

 

Počas špeciálnej exkurzie sa dozviete veľa zaujímavostí zo života tejto komunity v Bratislave. Zastavíme sa pri jedinej zachovanej Židovskej synagóge na Heydukovej ulici, ale aj pri Mauzóleu Chatama Sofera (vlastným menom Mosche Schreiber), významného bratislavského rabína, ktorého prezývali „Žiarivá hviezda Uhorska“.

 

Rozmermi neveľké mauzólem (8 x 8 m) sa nachádza na mieste, kde bol už koncom 17.storočia židovský cintorín. Mauzóleum ukrýva 15 hrobov bratislavských rabínov, medzi nimi aj Chatama Sofera, významného predstaviteľa „Bratislavskej ješiby“ (školy pripravujúcich rabínov) založenej v našom meste už v polovici 13.storočia. Škola existuje dodnes, no jej sídlom je mesto Jeruzalem.

 

Všetci Bratislavčania žijúci v západnej časti mesta takmer každý deň cestujú okolo mauzólea, no asi málokto z nich vie niečo viac než „názov zastávky MHD – zastávka Chatama Sofera". Asi ani netušia, že jeho hrob navštívil v r. 1923 svetoznámy fyzik – zakladateľ teórie relativity - Albert Einstein.

 

Poznámka : prípadná návšteva interiéru synagógy i mauzólea je viazaná na súhlas Židovskej náboženskej obce v Bratislave.

 

Trvanie exkurzie :       3 hodiny

 

HODINA ZAČIATKU EXKURZIE, MIESTO STRETNUTIA A CENA DOHODOU. 

(uveďte ich prosím v nižšie pripojenej objednávke)

 

OBJEDNÁVKA - Židovská Bratislava


www.annatour.sk - www.annatour.eu