03 - ADVENTNÝ VENIEC NA SLOVENSKU

03 - ADVENTNÝ VENIEC NA SLOVENSKU

Na Slovensko sa preniesol tento zvyk v minulom storočí. Naši predkovia vyrábali prvé adventné vence z vetvičiek ihličnatých stromov a imela. Vkladali do nich 4 sviečky. Tri fialové a jednu ružovú. Prečo práve tieto farby? Fialová farba bola v minulosti veľmi vzácna. Považovali ju za farbu kráľovskú a mystickú. Je to liturgická farba pre celé adventné obdobie. Tretiu adventnú nedeľu je nahradila ružová. Sviečky sa postupne zapaľovali v každú adventnú nedeľu. Prvá symbolizovala „nádej“, druhá „lásku“, tretia „radosť“ a štvrtá „mier“.


www.annatour.sk - www.annatour.eu