ČESKO - KUTNÁ HORA - SEDLEC - PRAHA

ČESKO  -  KUTNÁ HORA  -  SEDLEC  -  PRAHA

KUTNÁ HORA

V stredoveku druhé najvýznamnejšie české mesto po Prahe, vďačí za svoje postavenie a bohatstvo ťažbe striebornej rudy. Prvé mince tu razili už v 10. storočí Slavníkovci. V 13. st.tu pracovala štátna mincovňa a mesto bolo centrom finančníctva českého štátu. Nemožno sa čudovať, že Kutnú Horu nazývali pokladnicou a klenotom kráľovstva. Život a rozvoj mesta bol zo začiatku neplánovaný, chaotický, živelný  – a tak sa mnísi (cisterciti)  z neďalekého kláštora v Sedlci rozhodli v tejto oblasti vytvoriť základy právneho administratívneho systému. Kláštor sa stal duchovnou autoritou tejto oblasti. Václav II. a po ňom predovšetkým Luxemburgovci udelili mestu celý rad privilégií, čo ešte viac prispelo k upevneniu postavenia mesta. Kutná Hora bola bohaté mesto, čo sa prejavilo aj na jeho architektúre. Historické centrum, zachované dodnes bolo v r. 1995 zaradené do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Najcennejšou pamiatkou a dominantou mesta je kostol sv. Barbory zo 14. storočia, postavený v štýle tzv. „krásnej českej gotiky“.  Zachovalo sa v ňom aj veľa gotických a barokových meštianskych domov – napr. tzv. Kamenný dom z r. 1480, barokový jezuitský seminár, kráľovský palác. V meste sa narodil spisovateľ a autor českej národnej hymny – Josef Kajetán Tyl. Možno si na neho pamätáte z hodín literatúry...

 

SEDLEC

Kláštor Sedlec bol najstarším cisterciánskym opátstvom v Českom kráľovstve. Bol založený v r. 1142 šľachticom Miroslavom pravdepodobne na podnet olomouckého biskupa Juraja Zdíka. Bol veľmi poškodený počas husitských vojen. Časť majetku a archív sa podarilo mníchom vyviesť do kláštora Klosterneuburg na území Rakúska a do Jihlavy. Kláštor bol počas vlády Jozefa II. v roku 1783 zrušený. Kláštorný kostol Nanebovzatia Panny Márie a sv. Jána Krstiteľa bol v roku v r. 1995 začlenený do svetového dedičstva UNESCO. Je to veľmi cenná päťloďová stavba, dlhá 87 m, ktorú postavili podľa vzoru katedrál v severnom Francúzsku. Na miestnom kostole v Kostole Všetkých svätých sa nachádza kostnica, v ktorej je interiér kaplnky „zdobený“ ľudskými kosťami. No naozaj iba pre „silné žalúdky“...

 

PRAHA

Slovanskí predkovia vedeli, kde si majú založiť svoje sídlo. Vybrali si na to miesto v Pražskej kotline na brehu romantickej Vltavy. Isto netušili, že z osady založenej v 9. storočí sa vyvinie nielen európska ale aj svetová metropola, ktorú každoročne navštívia státisíce turistov. Pôvodná osada „Mezigrady“ – lebo ležala medzi dvomi hradmi Pražským a Vyšehradom“ sa rozrástla na krásnu takmer dvojmiliónovú metropolu s množstvom historických a architektonických skvostov. Počas pešej prehliadky mesta uvidíte tie najkrajšie a najznámejšie : Staromestská radnica s unikátnym orlojom, Týnsky chrám, Karlov most, romantická Malá Strana, Václavské námestie – miesto, ktoré vstúpilo aj do novodobých „ponovembrových“ dejín. Navštívite aj areál Pražského hradu, z ktorého sa otvára Praha ako na dlani. Práve tu pochopíte, prečo má prívlastok „Stovežatá“. Veď byť v Prahe a nenavštíviť Chrám sv. Víta, alebo zrenovovanú „Zlatú uličku“ – kde pracovali aj stredovekí alchymisti. No povedzte, nie je zaujímavé uvidieť na vlastné oči, to čo ste sa učili na hodinách dejepisu?

 

TERMÍN :         podľa želania  - 2-dňový   

                       v prípade záujmu možno program upraviť na 3 dni

   

PROGRAM :     

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do Kutnej Hory. Po príchode prehliadka Kutnej Hory, vrátane pamiatok UNESCO v Kutnej Hore a Sedlci. Odchod do Prahy. Po príchode do Prahy pešia prehliadka historického centra. Ubytovanie a osobné voľno. Druhý deň po raňajkách prehliadka areálu pražského hradu – Hradčian s Chrámom sv. Víta a Zlatou uličkou. Osobné voľno. Popoludní odchod do Bratislavy - predpokladaný návrat vo večerných hodinách.


www.annatour.sk - www.annatour.eu