ČESKO - LITOMYŠL - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - ZELENÁ HORA

ČESKO - LITOMYŠL - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - ZELENÁ HORA

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Okresné mesto Žďár nad Sázavou leží na hraniciach Čiech a Moravy, v kraji Vysočina v oblasti Českomoravskej vrchoviny. Pôvodnú trhovú osadu založili okolo r. 1100 pri brode cez riečku Sázava, na križovatke starých obchodných ciest. Centrom hospodárskeho a kultúrneho života bol od r. 1252 kláštor cisterciánov, ktorí sa sem presídlili z mestečka Nepomuk. Kláštor bol v priebehu svojej existencie niekoľko ráz zničený a následne obnovený. V 15. storočí ho vypálili husiti. Podarilo sa ho obnoviť za pomoci českého kráľa Jiřího z Podebrad. V r. 1636 ho atakovali Švédi, no mníchom a obyvateľom mesta sa ho podarilo ubrániť. Švédi sa v r. 1642 vrátili a mesto i kláštor vyplienili. Najväčší rozvoj kláštora nastal v 18. storočí, kedy opát Václav Vejmluva začal s obnovou kláštora. Do dnešnej podoby bol prebudovaný podľa projektov významného pražského architekta Jána Blažeja Santini-Aichel. Po zrušení kláštora, za vlády Jozefa II., bol kláštor prebudovaný na zámok. Poslednými majiteľmi bol šľachtický rod Kinských, ktorým bol majetok v r. 1945 zoštátnený a v r. 1991 vrátený v rámci reštitúcie. Počas prehliadky mesta sa zoznámite s historicko-architektonickými pamiatkami : kostol sv. Prokopa, radnica, barokový most so sochami, ktorý má prívlastok „Malý Karlov most“...

 

ZELENÁ HORA

Na Zelenej hore bol z podnetu opáta kláštora cisterciánov Václava Vejmluvy v rokoch 1719 – 1722 postavený unikátny kostol. Jeho autorom bol geniálny český architekt Ján Blažej Santini-Aichel a bol zasvätený mučeníkovi katolíckej cirkvi a patrónovi Česka sv. Jánovi Nepomuckému. Ten žil v období vlády českého a rímskeho kráľa Václava IV. Doplatil na spory medzi kráľom a arcibiskupom Jánom z Jenštejna. Umučili ho a jeho mŕtve telo hodili z pražského mostu do Vltavy. S jeho životom sa spája aj významná legenda, ktorú sa počas výletu dozviete. Pútnický kostol na Zelenej Hore bol v r. 1994 zaradený do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Keď ho navštívite, pochopíte prečo. Je to veľmi zaujímavá osobitá stavba s určitou symbolikou – spájajú sa s ňou číslo päť (ako symbol Panny Márie, päť rán Kristových, päť písmen slova „tacui = mlčal som) a číslo desať (odkaz na desaťbokú mariánsku studňu v žďárskom kláštore).   

 

LITOMYŠL

Z hodín dejepisu, literatúry i biológie iste poznáte mená ako Bedřich Smetana, Božena Nemcová, Alois Jirásek či Jan Evangelista Purkyne. Všetci sa spájajú s východočeskou Litomyšlou. Toto neveľké mestečko má zaujímavú históriu. Spomína sa v Kosmovej kronike českej (vydanej ako prvej v Čechách v 12. storočí) v r. 981 ako hrad na návrší. Počas vlády Slavníkovcov chránil ich panstvo a neďalekú obchodnú cestu. Vďaka svojej polohe na križovatke obchodných ciest európskeho významu mesto bohatlo a rástol jeho význam. Začiatkom 12. storočia tu otec vlasti – Karol IV. založil biskupstvo a usídlili sa tu mnísi rádu premonštrátov. Pod ich vplyvom dosiahla Litomyšl vysokú hospodársku a kultúrnu úroveň. Najvýznamnejšou pamiatkou mesta je renesančný zámok s bohatou sgrafitovou výzdobou, ktorý bol v r. 1999 zaradený do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. V jeho interiéri sa zachovali barokové dekorácie historického zámockého divadla. No zámok nie je jedinou zachovalou pamiatkou v meste. Môžete tu obdivovať : gotickú radnicu, viacero kostolov, Dom „U rytierov“, piaristické kolégium, rodný dom Bedřicha Smetanu (pôvodne mestský pivovar), gotické a renesančné obytné domy...

 

TERMÍN :         podľa želania - jednodňový  

 

PROGRAM :     

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do Žďáru nad Sázavou. Po príchode prehliadka historických pamiatok v centre mesta a Pútnického kostola sv. Jána Nepomuckého na Zelenej Hore. Následne presun do východočeského mesta Litomyšl. Po príchode prehliadka zámku – pamiatky UNESCO a centra mesta. Osobné voľno. Následne návrat do Bratislavy – predpokladaný príchod vo večerných hodinách.

 


www.annatour.sk - www.annatour.eu