ČESKO - MORAVSKÝ KRAS - PRIEPASŤ MACOCHA

ČESKO  -  MORAVSKÝ KRAS  -  PRIEPASŤ MACOCHA

MORAVSKÝ  KRAS

Neďaleko od moravského mesta Blansko sa nachádza najväčšia a asi aj najkrajšia krasová oblasť našich západných susedov – tzv. Moravský kras. Je široká 3 až 6 km, dlhá 25 km a má plochu 94 km². V r. 1956 bola vyhlásená za chránenú krajinnú oblasť. Delí sa na tri časti – severnú,  strednú a južnú. V Moravskom krase je vyše 1 600 registrovaných jaskýň, z ktorých je verejnosti prístupný iba zlomok. Cieľom tohto výletu je návšteva tzv. „Punkevnej jaskyne“, nachádzajúcej sa v severnej časti Moravského krasu. Spolu s tzv. Amatérskou jaskyňou vytvárajú najdlhší jaskynný systém v Čechách - 35,5 km. Turisti navštevujú Punkevní jaskyňu zo všetkých jaskýň asi najčastejšie. Prečo? Láka ich predovšetkým svetoznáma priepasť „Macocha“  No tešia sa aj na plavbu po jaskynnej riečke Punkva. A uchvacuje ich jej krásna a bohatá krasová výzdoba tejto jaskyne...

 

PRIEPASŤ  MACOCHA

Návštevníci môžu do priepasti nahliadnuť zhora – z dvoch vyhliadkových plošín, kam ich vyvezie lanovka. Alebo zdola  - z Punkevnej jaskyne. Jej hĺbka je na stredoeurópske pomery úctyhodná - 138,4 m. Ročne ju navštívi takmer 200 000 návštevníkov. Vo veľkej obľube ju majú najmä žiaci a študenti. No asi každý sa teší na uchvacujúci pohľad hore z dna priepasti Macocha. Priepasť vznikla postupným zrútením mohutných jaskynných priestorov, dosahujúcich niekoľko poschodí. Jej rozloha je cca 174 x 76 m. Na jej dne sú Horné a Dolné jazierko, ktorých vodný režim je veľmi pozoruhodný. Horné jazierko – tzv. prítokové je hlboké 13 m a dolné jazierko má hĺbku 49 m. Ich hladina silne kolíše, v závislosti od vodného stavu. V extrémnych prípadoch voda v nich stúpne až o niekoľko metrov a zaleje tak dno priepasti. Prvá písomná zmienka o zostupe do priepasti pochádza z roku 1663. Začiatkom 20. storočia jej dno skúmal profesor Karel Absolon, ktorému sa následne podarilo objaviť komplex Punkevnej jaskyne s riečkou Punkvou.

K priepasti sa viaže zaujímavá povesť, ktorá sa prvý raz spomína v literatúre koncom 18. storočia. Traduje sa aj názor, že názov priepasti súvisí so skutočnou udalosťou. Podľa tejto povesti jeden miestny dedinčan ovdovel a zostal sám s malým synčekom. Tak sa ešte raz oženil, no druhá manželka si chlapčeka neobľúbila a chcela sa ho zbaviť. Vylákala ho do lesa a zhodila ho do priepastí. Chlapec mal veľké šťastie. Zachytil o stromy rastúce pod jej okrajom priepasti, kde ho našli dedinčania. Tento skutok macochy ich veľmi nahneval. Vrhli ju do priepasti, ktorá má odvtedy názov „Macocha“.

 

TERMÍN :         podľa želania - jednodňový  

 

PROGRAM :     

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do oblasti Moravského krasu. Prehliadka Punkevní jaskyne a priepasti Macocha.  Plavba po riečke Punkva.  Osobné voľno na individuálny obed.. Predpokladaný príchod do Bratislavy vo večerných hodinách


www.annatour.sk - www.annatour.eu