ČESKO - PRAHA - TEREZÍN

ČESKO - PRAHA  -  TEREZÍN

PRAHA

Máloktoré mesto na svete poskytuje svojim návštevníkov takú komplexnú možnosť spoznať pamiatky všetkých umeleckých slohov, ako práve Praha. Od „krásnej“ gotiky až po modernú architektúru konca 20. a 21. storočia – od Chrámu sv. Víta až po tzv. „Tancujúci dom“. Počas dvojdňového zájazdu uvidíte to najkrajšie a najcennejšie, čo mesto svojím návštevníkom ponúka : Týnsky chrám a Starú radnicu s cenným „Pražským orlojom“ na Staromestskom námestí, Karlov most, Kostol sv. Mikuláša na Malej strane, komplex Pražského hradu s renovovanou „Zlatou uličkou“, starú Kampu, Vyšehrad a veľa veľa ďalších. Dozviete sa veľa zaujímavých informácií o histórii i súčasnosti tohto krásneho mesta. Počas svojho voľného času si môžete vybrať z množstva múzeí a galérií, alebo sa len tak vybrať spolu so svojimi spolužiakmi na „toulky městem“. Individuálne objavovanie mesta má tiež svoje čaro...

 

TEREZÍN

Terezín je malé pevnostné mesto v severočeskom kraji, ktoré dal postaviť v r. 1780 Jozef II. na brehu rieky Ohře. Rieka ho rozdeľuje na Malú a Veľkú pevnosť Terezín. Pomenoval ho na počesť svojej matky - cisárovny Márie Terézie. Účelom pevnosti bolo chrániť Česko v čase prusko-rakúskych vojen v 18. storočí. No svoje obranné vojenské poslanie nikdy neplnila. V r. 1882 ju zrušili a začala slúžiť ako väzenie vojnových zajatcov a politických väzňov. Väznili tu aj Gavrila Principa, ktorý zastrelil následníka rakúskeho trónu Františka Ferdinanda d´Este v Sarajeve. Veľmi smutné „využitie“ mal Terezín počas 2. svetovej vojny. Veľká pevnosť na ľavom brehu rieky slúžila nacistickému Nemecku od novembra 1941 ako židovské ghetto. Vybudovali tu železničnú vlečku, po ktorej odvážali tisíce ľudí do vyhladzovacích koncentračných táborov, najmä na území Poľska. V Malej pevnosti zasa nacisti zriadili  v r. 1940 väznicu pražského gestapa. Posledná masová poprava sa tu konala 2.5.1945 – v deň kedy Červená armáda dobyla Berlín. Nacisti tu vtedy popravili 51 – prevažne mladých ľudí. Počas 2. svetovej vojny tu zomreli desaťtisíce ľudí. Niektorí sú pochovaní na Národnom cintoríne pri Malej pevnosti.

 

TERMÍN :         podľa želania  - 3-dňový   

                       v prípade záujmu možno program upraviť na 2 dni

   

PROGRAM :     

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do Prahy. Po príchode do mesta autobusová prehliadka mesta. Následne pešia prehliadka historického centra Prahy. Ubytovanie a osobné voľno. Druhý deň po raňajkách prehliadka areálu pražského hradu – Hradčian. Osobné voľno. Popoludní návšteva Vyšehradu. Tretí deň - ráno odchod do Terezína - prehliadka areálu bývalého väzenia a koncentračného tábora. Odchod do Bratislavy - predpokladaný návrat vo večerných hodinách.


www.annatour.sk - www.annatour.eu