MAĎARSKO - BUDAPEŠŤ - GÖDÖLLŐ - ZÁMOK

MAĎARSKO - BUDAPEŠŤ - GÖDÖLLŐ - ZÁMOK

BUDAPEŠŤ   

Budapešť je hlavným mestom Maďarska a správnym centrom Peštianskej župy. Vznikla spojením troch samostatných miest – Budín, Starý Budín a Pešť v r.1873. Mesto bolo založené na brehu Dunaja, na križovatke starobylých obchodných ciest. Žili tu Kelti, Rimania na jej území založili významný vojenský tábor a mesto Aquincum, Húni, Avari a v 9. storočí sa tu usídlili „starí“ Maďari. Od 11. storočia, po vytvorení Uhorského kráľovstva, sa Budín stal jedným zo sídiel uhorských panovníkov. Tragický bol pre Uhorsko i Budapešť rok 1526, kedy boli uhorské vojská pri mestečku Moháč porazené tureckou presilou. Turecká ríša vládla na tomto území takmer 250 rokov. Po oslobodení spod ich nadvlády, sa začína veľký rozvoj mesta. Vznikajú mnohé budovy, ktoré sa zachovali dodnes. Nemožno sa čudovať, že Budapešť má mnohé prívlastky : „Paríž Východu“, „Perla na Dunaji“ či „Mesto Slobody“.  Počas autobusovej a pešej prehliadky mesta uvidíte tie najznámejšie a najvýznamnejšie : areál Budínskeho hradu s kostolom sv. Mateja a Rybársku baštu. Z nej budete mať ako na dlani nábrežie Dunaja, zapísané do zoznamu svetových pamiatok UNESCO. Na Peštianskej strane Dunaja spoznáte ďalšie pamiatky : Baziliku sv. Štefana, Operu. Na Námestí Hrdinov, si možno „spomeniete“ na tisícročné spoločné dejiny Slovákov a Maďarov. Určite Vás zaujme aj prehliadka interiérov historickej budovy Maďarského parlamentu.

 

ZÁMOK GÖDÖLLŐ

Viete čo majú spoločné rezidencia slovenského prezidenta v Bratislave a zámok Gödöllő, ležiaci kúsok od Budapešti? Je to meno ich pôvodného majiteľa, ktorým bol gróf Anton Grassalkovich. Pochádzal z chudobnej zemianskej rodiny z malej dedinky pri Nitre. Vlastnou usilovnosťou a vedomosťami, sa vypracoval na jedného z najvýznamnejších mužov uhorského kráľovstva. Pôsobil ako tajomník a radca cisára Karola VI. a po jeho smrti pokračoval v úspešnej kariére na dvore Márie Terézie. Bol jej dôverníkom a obľúbencom. Získal značný majetok - palác vo Viedni mu darovala Mária Terézia za verné služby. Značné majetky mal aj pri Bratislave – napr. kaštieľ v Ivánke pri Dunaji. Keďže sa často zdržiaval v Budapešti a Bratislave, ako prezident Uhorskej kráľovskej dvorskej komory, dal si postaviť aj dve honosné letné sídla. Jedno už v spomínanej Bratislave a druhé neďaleko Budapešti - v Gödöllő. Architektom obidvoch bol Andrej Mayerhoffer. Jeho „rukopis“ vidieť na  vzhľade obidvoch komplexov. Tento štýl bol neskôr vzorom pre stavbu zámkov v Maďarsku – nazývali ho štýl „gödöllő“.  V priebehu 19. storočia zámok preslávila posledná rakúsko-uhorská cisárovná Alžbeta Bavorská - Sisi, ktorú naša generácia pozná skôr z „idealizujúcich“ životopisných filmov. Keďže cisárovná milovala prírodu a vo Viedni sa cítila „stiesnená“, jej manžel František Jozef I. jej tento zámok daroval. Ona ho milovala, a vraj ju veľmi milovalo aj zámocké služobníctvo. Dnes zámok slúži na reprezentačné účely Maďarskej republiky (zasadnutia počas predsedníctva Maďarska v EÚ) a od r. 1996 tu sídli v rekonštruovaných sálach Kráľovské zámocké múzeum.

 

TERMÍN :         podľa želania  - 2-dňový   

                       

PROGRAM :     

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do Budapešti. Po príchode autobusová a pešia prehliadka Budapešti – jej najvýznamnejších a najznámejších histo-rických a architektonických pamiatok. Osobné voľno. Ubytovanie. Druhý deň po raňajkách prehliadka interiérov budovy Maďarského parlamentu a následne cesta do zámockého komplexu Gödöllő pri Budapešti. Prehliadka Kráľovského zámockého múzea. Krátke osobné voľno. Návrat do Bratislavy - predpokladaný príchod vo večerných hodinách.


www.annatour.sk - www.annatour.eu