RAKÚSKO - VIEDEŇ - MÚZEÁ

RAKÚSKO  -  VIEDEŇ  -  MÚZEÁ

VIEDEŇ 

Ako isto viete z hodín dejepisu s Viedňou máme historicky veľa spoločného. Rozhodnutia, ktoré tu boli prijímané ovplyvňovali životy našich predkov. Dnes ju vyhľadávame pre jej prekrásne cenné historické a architektonické pamiatky, no aj múzeá a galérie, Viedeň svojim návštevníkom ponúka vyše 100 múzeí a 120 galérií. Každé z nich má cenné a zaujímavé zbierky, no nie je v ľudských silách ich navštíviť počas jednodňového výletu. Školské skupiny najčastejšie navštevujú dve z nich. Prírodovedecké – a Umelecko-historické múzeá. Z viedenských galérií je celosvetovo najznámejšia Albertina, ktorej počiatky sú spojené s Bratislavským hradom. Obidve múzeá sa nachádzajú priamo v centre mesta na známej okružnej triede Burgring. Po návšteve jedného alebo obidvoch múzeí (podľa záujmu) sa prejdete historickým centrom Viedne. Od Hofburgu, ktorý bol vyše 600 rokov hlavným sídlom Habsburgovcov, budete pokračovať historickými uličkami k hlavnej cirkevnej pamiatke mesta a najvýznamnejšej gotickej stavbe v Rakúsku - Dómu sv. Štefana zo 14. storočia. Po ceste k nemu uvidíte na známych „Priekopách“ kostol sv. Petra, ktorý považujú za najstarší vo Viedni. Pôvodne bol postavený už v roku 792 za vlády Karola Veľkého.

 

PRÍRODOVEDECKÉ MÚZEUM

Prírodovedecké múzeum (Naturhistorisches Museum) je jedným z najväčších na svete. Nachádza sa v jednej z najreprezentatívnejších budov vo Viedni postavenej v neorenesančnom slohu koncom 19. storočia. Otvorili ho v r. 1889 za účasti cisára Františka Jozefa I. V 39 sálach - na ploche 8 700 m²  - je vyše 20 miliónov exponátov, dokumentujúcich vývoj Zeme a prírody - z vedných odborov : mineralógia, petrografia, geológia, zoológia i ekológia. V zoologickej expozícii je široké spektrum živočíchov - od prvokov až po cicavce. Mnohé z nich sú už dnes žiaľ na zozname vyhynutých druhov. V predhistorickej expozícii uchvacujú návštevníkov kostry dinosaurov - napr. Diplodoca – najväčšieho stavovca žijúceho na Zemi, či rôzne fosílie. Najcennejšou je však praveká vyše 25 000 rokov stará soška Venuše z Willendorfu (v údolí Wachau). V mineralogicko-petrografickej expozícii v tzv. „Sále drahokamov“ možno obdivovať 117 kg vážiaci topas či „kyticu drahokamov“, ktorú dala vyrobiť svojmu milovanému manželovi cisárovná Mária Terézia. Pozostáva z 2 100 diamantov a 761 drahokamov a polodrahokamov vytvárajúcich 61 kvetov a 12 živočíchov. Listy sú zo zeleného hodvábu. Cenná je aj zbierka meteoritov, jedna z najväčších na svete. V zrekonštruovanej Cisárovej sále sa nachádza od roku 2009 stála expozícia nazvaná „Zem ako systém“, ktorá pozostáva z troch častí informujúcich modernou interaktívnou formou o litosfére, hydrosfére a biosfére našej planéty.

 

UMELECKO – HISTORICKÉ MÚZEUM

Stojí oproti Prírodovedeckému múzeu – ako jeho „zrkadlový obraz“. Patrí medzi najvýznamnejšie múzeá umenia v Európe. Návštevníci môžu obdivovať zbierky : starovekého Egypta, Blízkeho východu, etruské, antické – Staroveké Grécko a Rím. Je tu aj zbierka mincí či sôch a dekoratívneho umenia. Základ zbierky obrazovej galérie tvoria diela, ktorého majiteľmi boli Habsburgovci – zbierka portrétov a stredovekých brnení. Možno tu obdivovať diela takých svetoznámych maliarov ako : Jan van Eyck, Albrecht Dürer, Caravaggio, Peter Paul Rubens, Rafael Santi, Johanes Vermeer, Diego Velázquez, Pieter Brueghel. 

 

TERMÍN :         podľa želania (okrem utorka) - jednodňový   

 

PROGRAM :     

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách do Viedne. Prehliadka Prírodovedeckého múzea. Prehliadka Umelecko-historického múzea. (Podľa požiadavky prípadne iba jedného z nich). Následne pešia prehliadka historického centra Viedne - areál Hofburgu, Priekopy a Dóm sv Štefana.


www.annatour.sk - www.annatour.eu