TŘEBÍČ - TELČ

TŘEBÍČ - TELČ

TŘEBÍČ

Na brehu riečky Jihlava vzniklo mesto, ktorého počiatky sú spojené so založením benediktínskeho kláštora s kostolom sv. Benedikta v r. 1101 pod Strážnou horou. V čase svojho najväčšieho rozmachu bol Třebíč tretím najvýznamnejším mestom na Morave. V priebehu stáročí bolo mesto i kláštor viackrát zničené a znovu obnovované. Menili sa aj majitelia panstva. Obyvatelia prežili vojenské vpády, hladomor, choleru, veľké požiare, ale aj povodne. No vždy sa im mesto podarilo „postaviť na nohy“. Dnes sa môže Třebíč popýšiť tým, že až dve jeho historické pamiatky boli zaradené v r. 2003 do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Prvou je románsko-gotická Bazilika sv. Prokopa, z 2. polovice 13. storočia, ktorá je najdlhším kostolom v Čechách a zdobia ju 2. najstaršie fresky na Morave. Druhou je pôvodná židovská štvrť (ghetto) ležiaca na ľavom brehu riečky Jihlava. Je to jedna z najväčších židovských štvrtí v Európe a jedinou židovskou pamiatkou mimo územia Izraela, samostatne zapísanou v zozname UNESCO. Zachovali sa kľukaté romantické uličky s pôvodnými domami, klenutými priechodmi, radnicou, rabinátom, nemocnicou a synagógou. Veľmi cenné sú aj náhrobné kamene na miestnom cintoríne. Oproti „židovskému mestu“ leží historické centrum – Karlovo námestie (tzv. „rynek“) s plochou 22 000 m².

 

TELČ

Mesto Telč patrí architektonicky k najcennejším mestám v Čechách. Nemožno sa čudovať, že historické centrum bolo v r. 1992 zapísané do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Na centrálnom námestí sa zachovali gotické, renesančné a barokové domy s bohato zdobenými štítmi a arkádami, ako aj cenná baroková mestská studňa. Telč má zaujímavú históriu. Prvý raz sa spomína začiatkom 14. storočia. Mesto sa svoj veľký rozvoj v stredoveku vďačí Oldřichovi z Hradca, zástupcu významného českého rodu Vítkovcov. Keď sa poprechádzate po tomto očarujúcom meste, pochopíte prečo má prívlastok renesančná perla. Cenný je aj renesančný zámok s klenotnicou, kaplnkou, zbrojnicou, Rytierskou sálou a Malou hodovacou sieňou. Sú svedectvom života šľachty v minulosti. Tak sa nechajte zlákať a poprechádzajte sa po jeho malebných uličkách a námestiach. Určite neobanujete...

 

TERMÍN :   2 resp. 3-dňový

                    ucelené kolektívy v období apríl až

                    október podľa želania 


Zájazd pre: zájazd sa realizuje na základe objednávky

                    pre ucelené kolektívy - firmy, školy, seniori...


PROGRAM : 

Odchod z Bratislavy v skorých ranných hodinách do juhomoravského mesta Třebíč. 

 

Po príchode prehliadka historického centra Třebíča s Bazilikou sv. Prokopa a židovskej štvrte s pamiatkami : synagóga, rabinát, radnica... (pamiatky UNESCO).  

 

Následne odchod do renesančnej perly južnej Moravy – mestečka Telč. Po príchode prehliadka historického centra mestečka Telč a renesančného zámku. Osobné voľno.

 

Predpokladaný príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.

  

PROGRAM ZÁJAZDU PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY (firmy, školy...)

Vám môžeme upraviť alebo doplniť podľa Vášho želania.

 

V cene zájazdu je zahrnuté :

Doprava luxusným autobusom, sprievodca

 

V cene zájazdu nie je zahrnuté :

Cestovné poistenie, vstupy do zámkov, ochutnávka vína 

 

Cestovné poistenie :

Pri ceste do zahraničia, aj krátkodobej, Vám odporúčame mať so sebou

Európsky preukaz zdravotného poistenia (vydáva ho príslušná zdravotná

poisťovňa). Súčasne odporúčame uzatvoriť cestovné poistenie do zahraničia.

V prípade potreby (úraz, nehoda alebo iné zdravotné problémy), ak by ste

museli navštíviť lekára, vznikli by Vám vysoké náklady. Cena zdravotných

úkonov je v zahraničí oveľa vyššia ako u nás.

Fotogaléria: TŘEBÍČ - TELČ

Záznamy: 1 - 6 zo 6

www.annatour.sk - www.annatour.eu